CEZPOĽNÝ BEH

 školské majstrovstvá okresu Trnava 


Vyhlasovateľ a usporiadateľ
:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Kalokagatia – CVČ v Trnave

Termín a miesto:       27. september 2017
                                        Športový  areál AŠK Slávia Trnava, Hajdóczyho ul.

Prezentácia:       od 830 –  930  h.  

Prihlášky:   Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo osobne do 22. septembra 2017

Kategórie: 
Žiaci a žiačky ZŠ         nar. 1. 1. 2002 a mladší
Žiaci a žiačky SŠ         nar. 1. 1. 1998 a mladší

 

PROPOZÍCIE