Archív akcií: 2022

Január

21. január
Piatok

…HĽADÁME NOVÚ SUPERSTAR – vyhlásenie súťaže

 PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
21. január
Piatok

Výtvarná súťaž – SLOVANSKÍ BOHOVIA – vyhlásenie súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
21. január
Piatok

ŠALIANSKY MAŤKO – okresné kolo – vyhlásenie súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií

Február

7. február
Pondelok

Výtvarná súťaž – SLOVANSKÍ BOHOVIA – uzávierka súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
7. február
Pondelok

2% Z VAŠICH DANÍ NA ČINNOSŤ PRE CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Tlačivá:    VYHLÁSENIE o poukázaní dane                  POTVRDENIE o zaplatení dane

Kliknúť pre viac informácií
21. február
Pondelok

Divadlo očami detí – vyhlásenie súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
21. február
Pondelok

LITERÁRNA SÚŤAŽ – PRVOSIENKY – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

PRVOSIENKY

Kliknúť pre viac informácií
21. február
Pondelok

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – LUMINISCENTNÝ FAREBNÝ SVET – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
21. február
Pondelok

VEĽKONOČNÉ ARANŽOVANIE – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
28. február
Pondelok

Strašidelný príbeh – uzávierka súťaže

PROPOZÍCIE 

Kliknúť pre viac informácií

Marec

8. marec
Utorok

Výtvarná súťaž – Luminiscentný farebný svet – uzávierka súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
11. marec
Piatok

Divadlo očami detí – uzávierka prihlasovania do súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
12. marec
Sobota

TURISTICKÝM CHODNÍKOM… ŠTRKY TRNAVA

PLAGÁT (TU)

Kliknúť pre viac informácií
17. marec
Štvrtok

Výtvarná súťaž – Maľujem si našu Zem – vyhlásenie súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
18. marec
Piatok

Šaliansky Maťko – Krajské kolo – vyhlásenie súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
18. marec
Piatok

Šaliansky Maťko – okresné kolo – vyhlásenie súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
21. marec
Pondelok

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLNOM TENISE – ŽIACI – finále

ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
22. marec
Utorok

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLNOM TENISE – ŽIAČKY – finále

ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
23. marec
Streda

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLNOM TENISE – ŠTUDENTI – finále

ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
23. marec
Streda

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLNOM TENISE – ŠTUDENTKY – finále

ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
24. marec
Štvrtok

OZNAM: športy – jar 2022

AKTUALIZOVANÝ TERMÍNOVÍK

Kliknúť pre viac informácií
24. marec
Štvrtok

Putujeme za ľudovou piesňou – OKRESNÉ KOLO – Vyhlásenie súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
24. marec
Štvrtok

SLáVIK SLOVENSKA – OKESNé KOLO – VYHLáSENIE SúťAžE

PROPOZÍCIE 

Kliknúť pre viac informácií
24. marec
Štvrtok

… HľADÁME NOVÚ SUPERSTAR – OKRESNé KOLO – VYHLáSENIE SúťAžE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
24. marec
Štvrtok

SLÁVIK SLOVENSKA – KRAJSKÉ KOLO – VYHLáSENIE SÚŤAžE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
25. marec
Piatok

MO v basketbale študentov a študentiek SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
25. marec
Piatok

majstrovstVá okresu v SILOVOM PÄŤBOJI študentov a študentiek SŠ – VYHLáSENIE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
28. marec
Pondelok

Výtvarná súťaž – MAĽUJEM SI NAŠU ZEM – uzávierka súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
28. marec
Pondelok

Šaliansky Maťko – okresné kolo – uzávierka súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
29. marec
Utorok

ŠMO VO FUTBALE NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV MC DONALD’S CUP – základné kolo

PROPOZÍCIE A ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
29. marec
Utorok

Divadlo očami detí – regionálna súťažná prehliadka

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
29. marec
Utorok

mCdONALD’S CUP – MINIFUTBAL NAJMLADšíCH žIAKOV – ZáKLADNé KOLO

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
31. marec
Štvrtok

Keď si vymýšľam… – uzávierka súťaže

PROPOZÍCIE 

Kliknúť pre viac informácií
31. marec
Štvrtok

Veľkonočné aranžovanie – uzávierka súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií

Apríl

4. apríl
Pondelok

Putujeme za ľudovou piesňou – OKRESNÉ KOLO – uzávierka prihlasovania

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
5. apríl
Utorok

MO v basketbale SŠ študentov a študentiek – ZáKLADNé KOLO

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
6. apríl
Streda

MO v basketbale študentov a študentiek SŠ – ZáKLADNé KOLO

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
6. apríl
Streda

VEĽKONOČNÉ ARANŽOVANIE – SÚŤAŽ presunutá

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
7. apríl
Štvrtok

!!! ZRUŠENÉ !!! FUTBAL CUP – ŠMO V MALOM FUTBALE STARŠÍCH ŽIAČOK ZŠ – základné kolo

PROPOZÍCIE A ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
8. apríl
Piatok

ŠALIANSKY MAŤKO – okresné kolo

PROPOZÍCIE 

Kliknúť pre viac informácií
8. apríl
Piatok

!!! ZRUŠENÉ !!! FUTBAL CUP – ŠMO V MALOM FUTBALE STARŠÍCH ŽIAKOV ZŠ – základné kolo

PROPOZÍCIE A ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
12. apríl
Utorok

PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU – OKRESNÉ KOLO

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
12. apríl
Utorok

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO VYBÍJANEJ MLADŠÍCH ŽIAČOK ZŠ – základné kolo

PROPOZÍCIE A ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
12. apríl
Utorok

MO vo VOLEJBALE ŽIAčOK SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
13. apríl
Streda

VEĽKONOČNÉ ARANŽOVANIE – SÚŤAŽ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
13. apríl
Streda

MO vo VOLEJBALE žIAKOV SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
14. apríl
Štvrtok

VýTVARNá SúťAž – MOJA TRNAVA – vyhlásenie súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
15. apríl
Piatok

2% Z VAŠICH DANÍ NA ČINNOSŤ PRE CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Tlačivá:    VYHLÁSENIE o poukázaní dane                  POTVRDENIE o zaplatení dane

Kliknúť pre viac informácií
19. apríl
Utorok

Šaliansky Maťko – krajské kolo – uzávierka

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
21. apríl
Štvrtok

McDonald’s cup – okresné kolo

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
22. apríl
Piatok

Šaliansky Maťko – Krajské kolo

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
22. apríl
Piatok

majstrovstVá okresu v SILOVOM PÄŤBOJI študentov a študentiek SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
25. apríl
Pondelok

…HĽADÁME NOVÚ SUPERSTAR – uzávierka súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
25. apríl
Pondelok

SLÁVIK SLOVENSKA – OKRESNÉ KOLO – UZÁVIERKA SÚŤAŽE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
25. apríl
Pondelok

VýTVARNá SúťAž – MOJA TRNAVA – UZáVIERKA SúťAžE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
25. apríl
Pondelok

MO v basketbale študentov a študentiek SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
26. apríl
Utorok

MO V BASKETBALE šTUDENTOV A šTUDENTIEK Sš

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
27. apríl
Streda

MO VO VOLEJBALE SŠ – finále

FINÁLE

Kliknúť pre viac informácií
28. apríl
Štvrtok

Župná Olympiáda

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
29. apríl
Piatok

Župná olympiáda

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
30. apríl
Sobota

Literárna súťaž – Prvosienky – uzávierka súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií

Máj

3. máj
Utorok

DEŇ ZEME

PLAGÁT NA STIAHNUTIE TU

Kliknúť pre viac informácií
3. máj
Utorok

maľujem si našu zem – nová zem

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
5. máj
Štvrtok

SLÁVIK SLOVENSKA – OKRESNÉ KOLO

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
7. máj
Sobota

Turistickým chodníkom …

plagát na stiahnutie TU

Kliknúť pre viac informácií
10. máj
Utorok

…HĽADÁME NOVÚ SUPERSTAR

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
11. máj
Streda

VýTVARNá SúťAž – MOJA TRNAVA – VYHODNOTENIE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
11. máj
Streda

MCDONALD’S CUP – krajské KOLO

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
12. máj
Štvrtok

Mama Klub – Piknik v tráve

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
16. máj
Pondelok

SLÁVIK SLOVENSKA – KRAJSKÉ KOLO – UZÁVIERKA SÚŤAŽE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
20. máj
Piatok

ŠMO vo Vybíjanej ml. žiačok ZŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
21. máj
Sobota

TURISTICKýM CHODNíKOM…

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
26. máj
Štvrtok

SLÁVIK SLOVENSKA – KRAJSKÉ KOLO

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií

Jún

1. jún
Streda

Deň detí 2022

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
11. jún
Sobota

TURISTICKýM CHODNíKOM…

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
13. jún
Pondelok

tarzan

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
14. jún
Utorok

UKONčENIE KRúžKOVEJ čINNOSTI

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
15. jún
Streda

SLáVNOSTNé VYHODNOTENIE LITERÁRNYCH SúťAží

VÝSLEDKY LITERÁRNYCH SÚŤAŽÍ

Kliknúť pre viac informácií
16. jún
Štvrtok

Deň ZDRAVIA 2022

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií

Júl

6. júl
Streda

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY

Plagát na stiahnutie TU

Kliknúť pre viac informácií
7. júl
Štvrtok

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY

Plagát na stiahnutie TU

Kliknúť pre viac informácií
8. júl
Piatok

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY

Plagát na stiahnutie TU

Kliknúť pre viac informácií

August

22. august
Pondelok

TÁBOR – Veselá veda

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
30. august
Utorok

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY

Plagát na stiahnutie TU

Kliknúť pre viac informácií
31. august
Streda

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY

Plagát na stiahnutie TU

Kliknúť pre viac informácií

September

14. september
Streda
22. september
Štvrtok

DOD V MAMAKLUBE

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
23. september
Piatok

Literárna súťaž – Keď si vymýšľam – vyhlásenie

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
23. september
Piatok

LITERÁRNA SÚŤAŽ – STRAšIDELNý PRíBEH – VYHLÁSENIE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
23. september
Piatok

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – KÚZELNÝ LES – VYHLÁSENIE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií

Október

13. október
Štvrtok

ŠMO VO VYBÍJANEJ – ZÁKLADNÉ KOLO – ŽIAČKY ZŠ

PROPOZÍCIE ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
14. október
Piatok

SVETOVý DEň ZVIERAT V CVč

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
19. október
Streda

ŠMO VO VOLEJBALE – ZÁKLADNÉ KOLO – ŽIACI ZŠ

PROPOZÍCIE ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
20. október
Štvrtok

ŠMO VO VOLEJBALE – ZÁKLADNÉ KOLO – ŽIAČKY ZŠ

PROPOZÍCIE ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
22. október
Sobota

TURISTICKýM CHODNíčKOM…

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
24. október
Pondelok

VýTVARNá SúťAž – KúZELNý LES – UZáVIERKA

PROZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
24. október
Pondelok

ŠMO V STOLNOM TENISE – ZÁKLADNÉ KOLO – ŽIACI ZŠ

PROPOZÍCIE ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
25. október
Utorok

ŠMO V STOLNOM TENISE – ZÁKLADNÉ KOLO – ŽIAČKY ZŠ

PROPOZÍCIE ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
26. október
Streda

ŠMO V STOLNOM TENISE – ZÁKLADNÉ KOLO – ŠTUDENTI SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
27. október
Štvrtok

ŠMO V STOLNOM TENISE – ZÁKLADNÉ KOLO – ŠTUDENTKY SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií

November

4. november
Piatok

noc duchov a strašidiel

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
7. november
Pondelok

ŠMO V HALOVOM FUTSALE – ZÁKLADNÉ KOLO – ŠTUDENTKY SŠ

PROPOZÍCIE 

Kliknúť pre viac informácií
8. november
Utorok

ŠMO V HALOVOM FUTSALE – ZÁKLADNÉ KOLO – ŠTUDENTKY SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
9. november
Streda

výTVARNá SúťAž VIANOčNá KOLEDA – VYHLáSENIE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
10. november
Štvrtok

ŠMO V HALOVOM FUTSALE – ZÁKLADNÉ KOLO – ŠTUDENTI SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
13. november
Nedeľa

sPEVáCKA SúťAž – čO SA STALO V MESTE BETLEHEME

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
14. november
Pondelok

ŠMO vybíjaná žiačok ZŠ

Propozície

Kliknúť pre viac informácií
15. november
Utorok

Stolný tenis zŠ

Propozície

Kliknúť pre viac informácií
23. november
Streda

výTVARNá SúťAž KúZELNý LES – VYHODNOTENIE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
24. november
Štvrtok

deň študentstva – streetball

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
24. november
Štvrtok

dEň šTUDENTSTVA – pretláčanie rúk

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
25. november
Piatok

Vianočné aranžovanie

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
26. november
Sobota

Turistickým chodníkom – Topoľčianky

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
29. november
Utorok

ŠMO v zrýchlenom šachu – žiaci a žiačky ZŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
30. november
Streda

ŠMO v zrýchlenom šachu – študenti a študentky SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií

December

2. december
Piatok

výTVARNá SúťAž – vIANOčNá KOLEDA – UZáVIERKA

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
4. december
Nedeľa

Adventná nedeľa

plagát na stiahnutie tu

Kliknúť pre viac informácií
5. december
Pondelok

SPEVáCKA SúťAž – čO SA STALO V MESTE BETLEHEME – UKONčENIE PRIHLASOVANIA

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
8. december
Štvrtok

Výtvarná súťaž – DRAHÝ PABLO PICASSO – vyhlásenie súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
8. december
Štvrtok

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – MALÝ PRINC – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
8. december
Štvrtok

ŠALIANSKY MAŤKO – VYHLÁSENIE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
8. december
Štvrtok

SUPERSTAR – VYHLÁSENIE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
13. december
Utorok

SPEVÁCKA SÚŤAŽ – ČO SA STALO V MESTE BETLEHEME – podujatie sa presúva na január 2023

Kliknúť pre viac informácií
16. december
Piatok

vIANOčNé šPORTOVé HRY 2022 – podujatie zrušené!!!

Kliknúť pre viac informácií
20. december
Utorok

Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže VIANOČNÁ KOLEDA

VYHODNOTENIE

Kliknúť pre viac informácií