Archív akcií: 2017

Január

10. January
Tuesday

ŠALIANSKY MAŤKO – OKRESNÁ SÚŤAŽ

24. ročník okresnej súťaže v prednese slovenskej povesti   Vyhlasovateľ:                            Matica Slovenská […]

Kliknúť pre viac informácií
11. January
Wednesday

ŠKOLSKÉ MO VO VOLEJBALE ŠTUDENTOV SŠ

Vyhlasovateľ :                  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mesto Trnava Usporiadateľ :                  Kalokagatia – CVČ v Trnave v spolupráci so zúčastnenými školami Termín:        […]

Kliknúť pre viac informácií
12. January
Thursday

ŠKOLSKÉ MO VO VOLEJBALE ŠTUDENTIEK SŠ

Vyhlasovateľ :                  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mesto Trnava Usporiadateľ :                  Kalokagatia – CVČ v Trnave v spolupráci so zúčastnenými školami Termín:        […]

Kliknúť pre viac informácií
17. January
Tuesday

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA ZŠ a OGY

POZVÁNKA

Kliknúť pre viac informácií
17. January
Tuesday

ŠKOLSKÉ MO V BASKETBALE ŽIAČOK ZŠ

  PROPOZÍCIE A ROZLOSOVANIE   Kontakt:  Lenka BARTKOVÁ, tel.č. 3236/696

Kliknúť pre viac informácií
18. January
Wednesday

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA SŠ

POZVÁNKA

Kliknúť pre viac informácií
19. January
Thursday

ŠKOLSKÉ MO V BASKETBALE ŽIAKOV ZŠ

Vyhlasovateľ:                          MŠ VVaŠ SR Organizátor :                […]

Kliknúť pre viac informácií
25. January
Wednesday

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK ZŠ – 1. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:                  […]

Kliknúť pre viac informácií
26. January
Thursday

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK SŠ – 1. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:  1. kolo 26. 1. 2016 2. kolo   3. […]

Kliknúť pre viac informácií
27. January
Friday

SUPERSTAR – okresná súťaž v speve

17. ročník okresnej súťaže v speve populárnej piesne – jednotlivci Vyhlasovateľ a organizátor:           Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Miesto […]

Kliknúť pre viac informácií
28. January
Saturday

TURISTICKÝM CHODNÍKOM… K JASKYNI DRINY

Kliknúť pre viac informácií

Február

1. February
Wednesday

ŠKOLSKÉ MO V BASKETBALE ŠTUDENTIEK SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                 MŠ VVaŠ SR Organizátor:                  Kalokagatia – […]

Kliknúť pre viac informácií
1. February
Wednesday

EXOTICKÉ VTÁKY – VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

Kliknúť pre viac informácií
1. February
Wednesday

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

Vyhlasovateľ:                   MŠVVaŠ SR Organizátor:                    Kalokagatia – CVČ a Okresný […]

Kliknúť pre viac informácií
2. February
Thursday

ŠKOLSKÉ MO V BASKETBALE ŠTUDENTOV SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                 MŠ VVaŠ SR Organizátor:                  Kalokagatia – […]

Kliknúť pre viac informácií
6. February
Monday

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

Termín:                     6. februára 2017 Miesto:                      Kalokagatia – […]

Kliknúť pre viac informácií
7. February
Tuesday

MO VO VOLEJBALE SŠ

VÝSLEDKY

Kliknúť pre viac informácií
9. February
Thursday

ŠALIANSKY MAŤKO – KRAJSKÉ KOLO

24. ročník v prednese slovenskej povesti Krajské kolo Vyhlasovateľ:                    MO MS Šaľa, redakcia časopisu Slniečko v […]

Kliknúť pre viac informácií
12. February
Sunday

DETSKÝ KARNEVAL

 

Kliknúť pre viac informácií
13. February
Monday
14. February
Tuesday

MO V BASKETBALE ŽIAKOV ZŠ

Kliknúť pre viac informácií
15. February
Wednesday

ŠKOLSKÉ MO VO FLORBALE ŠTUDENTOV SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                   MŠVVaŠ SR, OÚ Trnava – odbor školstva Organizátor:                     Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín:                              15. februára 2017 o 10,00 h. Kategória: […]

Kliknúť pre viac informácií
15. February
Wednesday

MO V BASKETBALE ŽIAČOK ZŠ

Kliknúť pre viac informácií
16. February
Thursday

ŠKOLSKÉ MO VO FLORBALE ŠTUDENTIEK SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                   MŠVVaŠ SR, OÚ Trnava – odbor školstva Organizátor:                     Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín:                              16. februára 2017 o 10,00 h. Kategória:                         […]

Kliknúť pre viac informácií
20. February
Monday

JARNÉ PRÁZDNINY S KALOKAGATIOU

Kliknúť pre viac informácií
28. February
Tuesday

MK V HALOVOM FUTSALE ŠTUDENTOV SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                        MŠVVaŠ SR Spoluvyhlasovateľ:              SAŠŠ […]

Kliknúť pre viac informácií

Marec

1. March
Wednesday
1. March
Wednesday

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK ZŠ – 2. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:                   […]

Kliknúť pre viac informácií
1. March
Wednesday

RYBY, ŽABY, PLAZY, JAŠTERICE… A VŠETKY OBOJŽIVELNÍKY

 

Kliknúť pre viac informácií
3. March
Friday

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK SŠ – 2. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:                 […]

Kliknúť pre viac informácií
6. March
Monday

MK V STOLNOM TENISE ŠTUDENTOV A ŠTUDENTIEK SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                         MŠVVaŠ SR Spoluvyhlasovateľ:               SAŠŠ […]

Kliknúť pre viac informácií
8. March
Wednesday

MK V STOLNOM TENISE ŽIAKOV A ŽIAČOK ZŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                        MŠVVaŠ SR Spoluvyhlasovateľ:              SAŠŠ […]

Kliknúť pre viac informácií
9. March
Thursday

KEĎ SI VYMÝŠĽAM – VYHODNOTENIE

Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční dňa 9. marca 2017 o 13,30 v Kalokagatia – CVČ na Streleckej ul. 1 v Trnave.   VYHODNOTENIE

Kliknúť pre viac informácií
9. March
Thursday

UMELECKÝ PREDNES – SEMINÁR

Kliknúť pre viac informácií
9. March
Thursday

EXOTICKÉ VTÁKY – VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

Výtvarné práce budú vystavené v priestoroch Kalokagatia – CVČ. Ceny a diplomy budú odovzdané na vyhodnotení dňa 9. marca 2017 o 13,30 h. v K […]

Kliknúť pre viac informácií
16. March
Thursday

ŠKOLSKÉ MO VO VYBÍJANEJ MLADŠÍCH ŽIAČOK ZŠ

školský rok 2016/2017   Vyhlasovateľ :                   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Organizátor :        […]

Kliknúť pre viac informácií
16. March
Thursday

PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU

okresná súťaž v speve ľudovej piesne Organizátor:                        Mesto Trnava, Kalokagatia – centrum voľného času […]

Kliknúť pre viac informácií
18. March
Saturday

TURISTICKÝM CHODNÍKOM… DO MESTA LEŽIACEHO MEDZI TRIBEČOM A POVAŽSKÝM INOVCOM

Kliknúť pre viac informácií
21. March
Tuesday

AEROBIC MARATÓN

DEŇ NARCISOV na podporu boja proti rakovine   Organizátor:                     Mesto Trnava – kancelária Zdravé mesto […]

Kliknúť pre viac informácií
23. March
Thursday

MO VO FLORBALE ŠTUDENTOV SŠ

Kliknúť pre viac informácií
23. March
Thursday

ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO – OKRESNÉ KOLO

XXI. ročník súťaže v prednese rozprávky – okresné kolo VYHLASOVATEĽ:                   ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava, Miestny […]

Kliknúť pre viac informácií
24. March
Friday

MO VO FLORBALE ŠTUDENTIEK SŠ

Kliknúť pre viac informácií
27. March
Monday

FINÁLE MO BASKETBAL ŠTUDENTI SŠ

Kliknúť pre viac informácií

Apríl

1. April
Saturday
1. April
Saturday

RYBY, ŽABY, PLAZY, JAŠTERICE… A VŠETKY OBOJŽIVELNÍKY

 

Kliknúť pre viac informácií
3. April
Monday

FINÁLE MO BASKETBAL ŠTUDENTKY SŠ

Kliknúť pre viac informácií
3. April
Monday

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK ZŠ – 3. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:                    […]

Kliknúť pre viac informácií
4. April
Tuesday

MO VO VYBÍJANEJ MLADŠÍCH ŽIAČOK ZŠ

Kliknúť pre viac informácií
5. April
Wednesday

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK SŠ – 3. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:                 […]

Kliknúť pre viac informácií
6. April
Thursday

ŠKOLSKÉ MO V MALOM FUTBALE ŽIAKOV – FUTBAL CUP

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                 MŠ VVaŠ SR, OÚ Trnava Usporiadateľ:                 Kalokagatia […]

Kliknúť pre viac informácií
6. April
Thursday

VEĽKONOČNÉ ARANŽOVANIE

Organizátor:                   Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín a miesto:           […]

Kliknúť pre viac informácií
7. April
Friday

ŠKOLSKÉ MO V MALOM FUTBALE ŽIAČOK – FUTBAL CUP

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                 MŠ VVaŠ SR, OÚ Trnava Usporiadateľ:                 Kalokagatia […]

Kliknúť pre viac informácií
8. April
Saturday

TURISTICKÝM CHODNÍKOM … K MOHYLE M. R. ŠTEFÁNIKA DO IVANKY PRI DUNAJI

Kliknúť pre viac informácií
9. April
Sunday
12. April
Wednesday

ŠKOLSKÉ MO V ATLETIKE SŠ + NETRADIČNÉ ŠVÉDSKE ŠTAFETY

Vyhlasovateľ:                    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Usporiadateľ:                […]

Kliknúť pre viac informácií
20. April
Thursday

ŠKOLSKÉ MO VO FUTBALE NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV – MC DONALD´S CUP

Vyhlasovateľ:                  MŠ VVaŠ SR, Mc Donald`s Cup Usporiadateľ:                  Kalokagatia […]

Kliknúť pre viac informácií
25. April
Tuesday

ZEM JE LEN JEDNA …

Mesto Trnava a Kalokagatia – CVČ v Trnave vyhlasujú výtvarnú súťaž ku Dňu Zeme pod názvom   Podmienky súťaže:              […]

Kliknúť pre viac informácií
25. April
Tuesday

Máj

4. May
Thursday

MO VO FUTBALE NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV – MC DONALD´S CUP

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                  MŠ VVaŠ SR, Mc Donald`s Cup Usporiadateľ:             […]

Kliknúť pre viac informácií
9. May
Tuesday

MOJA TRNAVA – VERNISÁŽ

VYHODNOTENIE

Kliknúť pre viac informácií
11. May
Thursday

SLÁVIK SLOVENSKA 2017 – OKRESNÁ SÚŤAŽ

27. ročník okresnej súťaže Vyhlasovateľ súťaže:              Občianske združenie Slávik Slovenska Organizátor:                  […]

Kliknúť pre viac informácií
15. May
Monday

MO V MALOM FUTBALE ŽIAKOV – FUTBAL CUP

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:            MŠ VVaŠ SR, OÚ Trnava Usporiadateľ:            Kalokagatia – CVČ Trnava Termín:   […]

Kliknúť pre viac informácií
16. May
Tuesday

MO V MALOM FUTBALE ŽIAČOK – FUTBAL CUP

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:            MŠ VVaŠ SR, OÚ Trnava Usporiadateľ:            Kalokagatia – CVČ Trnava Termín:   […]

Kliknúť pre viac informácií
17. May
Wednesday

RYBY, ŽABY, PLAZY, JAŠTERICE… – VERNISÁŽ

Výtvarné práce budú vystavené v priestoroch Kalokagatia – CVČ. Ceny a diplomy budú odovzdané na vyhodnotení dňa 17. mája 2017 o 1330 h. v K – CVČ na […]

Kliknúť pre viac informácií
18. May
Thursday

ŠKOLSKÉ MO V ATLETIKE ZŠ

školský rok 2016/2017 Organizátor:                 Kalokagatia – CVČ Trnava a MAŠ A. Hajmássyho, Trnava Termín:          […]

Kliknúť pre viac informácií
19. May
Friday

MK VO FUTBALE NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV – MC DONALD´S CUP

Kliknúť pre viac informácií
20. May
Saturday

TURISTICKÝM CHODNÍKOM … DO ČACHTÍC

Kliknúť pre viac informácií
23. May
Tuesday

DANCE FREE STYLE

súťažná prehliadka detského nefolklórneho tanca – free style tanec ORGANIZÁTOR:                               […]

Kliknúť pre viac informácií
25. May
Thursday

SLÁVIK SLOVENSKA 2017 – KRAJSKÉ KOLO

27. ročník celoštátnej speváckej súťaže – krajské kolo Vyhlasovateľ súťaže:          Občianske združenie Slávik Slovenska Organizátor:              […]

Kliknúť pre viac informácií
25. May
Thursday
31. May
Wednesday

MK V ATLETIKE ŽIAKOV A ŽIAČOK ZŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                 MŠVVaŠ SR Spoluvyhlasovateľ:       SAŠŠ Usporiadateľ:                […]

Kliknúť pre viac informácií

Jún

6. June
Tuesday

PRVOSIENKY – VYHODNOTENIE

Slávnostné vyhodnotenie spojené s odovzdaním cien a diplomov sa uskutoční dňa 6. júna 2017 o 1330 h. v Kalokagatia – centrum voľného času, Strelecká 1, Trnava.

Kliknúť pre viac informácií
7. June
Wednesday

MK V MALOM FUTBALE ŽIAKOV – FUTBAL CUP

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                   MŠVVaŠ SR a Slovenská asociácia športu na školách Usporiadateľ:         […]

Kliknúť pre viac informácií
8. June
Thursday

MK V MALOM FUTBALE ŽIAČOK – FUTBAL CUP

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                   MŠVVaŠ SR a Slovenská asociácia športu na školách Usporiadateľ:         […]

Kliknúť pre viac informácií
9. June
Friday

TARZAN – ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA ŽIAKOV I. STUPŇA

Organizátor:            Mesto Trnava a Kalokagatia – CVČ v Trnave Usporiadateľ:           Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín :                     9. júna 2017 o 9,00 h. Miesto:    […]

Kliknúť pre viac informácií
10. June
Saturday

TURISTA ROKA 2017 – VYHODNOTENIE

Kliknúť pre viac informácií
14. June
Wednesday

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI

Kliknúť pre viac informácií
15. June
Thursday

DEŇ ZDRAVIA S KALOKAGATIOU

Kliknúť pre viac informácií
27. June
Tuesday

SÚŤAŽ ŠKOLSKÝCH ČASOPISOV – VYHODNOTENIE

Vyhodnotenie spojené s odovzdaním cien a diplomov sa uskutoční dňa 27. júna 2017 o 13,30 h. v Kalokagatii – CVČ, Strelecká 1, Trnava. Všetky ocenené […]

Kliknúť pre viac informácií
30. June
Friday

Júl

3. July
Monday

PRÁZDNINOVÉ ZÁBAVNÉ AKTIVITY

Kliknúť pre viac informácií

August

30. August
Wednesday

PRÁZDNINOVÉ ZÁBAVNÉ AKTIVITY

Kliknúť pre viac informácií

September

8. September
Friday

KEĎ SI VYMÝŠĽAM

Literárna súťaž v sci-fi a fantasy poviedke. Súťaž ponúka žiakom a študentom možnosť popustiť uzdu vlastnej fantázii a predstaviť svoje vízie budúcnosti na Zemi, vo vesmíre, v našej mysli… Práce […]

Kliknúť pre viac informácií
8. September
Friday

SVET ROZPRÁVKOVÝCH PRÍBEHOV- VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

                   

Kliknúť pre viac informácií
8. September
Friday

STRAŠIDELNÝ PRÍBEH

Literárna súťaž o napínavých a strašidelných príbehoch, ktoré ste zažili alebo chceli zažiť a možno chceli byť aj ich súčasťou… Vyhlasovateľ a Usporiadateľ : Kalokagatia – CVČ Trnava, Mesto Trnava Téma […]

Kliknúť pre viac informácií
8. September
Friday

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

Veková kategória : Výtvarné súťaže sú určené všetkým vekovým kategóriám – deťom predškolského veku, žiakom ZŠ, študentom SŠ, SOŠ a žiakom špeciálnych škôl pre región mesta […]

Kliknúť pre viac informácií
27. September
Wednesday

CEZPOĽNÝ BEH

 školské majstrovstvá okresu Trnava  Vyhlasovateľ a usporiadateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín a miesto:       27. […]

Kliknúť pre viac informácií

Október

3. October
Tuesday

DNI ŠPORTU 2017 – MEMORIÁL MÁRIE ZAVARSKEJ – ZRUŠENÉ

24. ročník  celoštátna súťaž vytrvalostných štafiet základných a stredných škôl Organizátor:               Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín a miesto:       3. október 2017– MAŠ A. Hajmássyho Trnava Z […]

Kliknúť pre viac informácií
4. October
Wednesday

SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT

           

Kliknúť pre viac informácií
10. October
Tuesday

DNI ŠPORTU 2017 PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ABECEDA FUTBALISTU ROPE SKIPPING PENALTOVÝ FESTIVAL   Termín:                      10. októbra 2017 o 9,00 h.  (prezentácia o 8,30 h.) Organizátor :            Mesto Trnava a Kalokagatia – […]

Kliknúť pre viac informácií
11. October
Wednesday

DNI ŠPORTU 2017 PRE STREDNÉ ŠKOLY

ABECEDA FUTBALISTU ROPE SKIPPING PENALTOVÝ FESTIVAL   Termín:                     11. októbra 2017 o 9,00 h.  (prezentácia o 8,30 h.) […]

Kliknúť pre viac informácií
17. October
Tuesday

Školské MO vo VOLEJBALE žiačok ZŠ

Vyhlasovateľ:           MŠVVaŠ SR, Mesto Trnava Organizátor:            Kalokagatia – CVČ v Trnave v spolupráci so základnými školami Termín:  […]

Kliknúť pre viac informácií
18. October
Wednesday

Školské MO vo VOLEJBALE žiakov ZŠ

Vyhlasovateľ:           MŠVVaŠ SR, Mesto Trnava Organizátor:            Kalokagatia – CVČ v Trnave v spolupráci so základnými školami Termín:  […]

Kliknúť pre viac informácií
24. October
Tuesday

Školské MO v ŠACHU žiakov ZŠ

Vyhlasovateľ:             Slovenský šachový zväz so súhlasom MŠVVaŠ SR Organizátor:              Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín: […]

Kliknúť pre viac informácií
25. October
Wednesday

Školské MO v ŠACHU študentov SŠ

Vyhlasovateľ:             Slovenský šachový zväz so súhlasom MŠVVaŠ SR Organizátor:              Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín: […]

Kliknúť pre viac informácií
26. October
Thursday

Školské MO vo VYBÍJANEJ najmladších žiakov ZŠ

Vyhlasovateľ:             MŠVVaŠ SR, SAŠŠ Organizátor:              Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave v spolupráci so ZŠ Termín a miesto:      Základné […]

Kliknúť pre viac informácií

November

4. November
Saturday

TURISTICKÝM CHODNÍKOM OKOLO RAČE

Kliknúť pre viac informácií
6. November
Monday

FINÁLE a DOHRÁVKY – VYBÍJANÁ NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV ZŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
7. November
Tuesday

Školské MO v HALOVOM FUTSALE študentiek SŠ

Vyhlasovateľ:                MŠ VVaŠ SR Organizátor:                 Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín a […]

Kliknúť pre viac informácií
8. November
Wednesday

Školské MO v HALOVOM FUTSALE študentov SŠ

Vyhlasovateľ:                MŠ VVaŠ SR Organizátor:                 Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín a […]

Kliknúť pre viac informácií
14. November
Tuesday

Školské MO v STOLNOM TENISE študentiek SŠ

Vyhlasovateľ:                   MŠ VVaŠ SR Organizátor:                     Kalokagatia – CVČ […]

Kliknúť pre viac informácií
15. November
Wednesday

Školské MO v STOLNOM TENISE žiačok ZŠ

Vyhlasovateľ:                   MŠ VVaŠ SR Organizátor:                     Kalokagatia – CVČ […]

Kliknúť pre viac informácií
16. November
Thursday

DEŇ ŠTUDENTSTVA – PRETLÁČANIE RÚK

Kliknúť pre viac informácií
16. November
Thursday

DEŇ ŠTUDENTSTVA – STREETBALL

Organizátor:             Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín:                      16. novembra 2017 o 8,30 h. […]

Kliknúť pre viac informácií
21. November
Tuesday

Školské MO v STOLNOM TENISE žiakov ZŠ

Vyhlasovateľ:                   MŠ VVaŠ SR Organizátor:                     Kalokagatia – CVČ […]

Kliknúť pre viac informácií
21. November
Tuesday
22. November
Wednesday

Školské MO v STOLNOM TENISE študentov SŠ

Vyhlasovateľ:                   MŠ VVaŠ SR Organizátor:                     Kalokagatia – CVČ […]

Kliknúť pre viac informácií
23. November
Thursday

VERNISÁŽ – SVET ROZPRÁVKOVÝCH PRÍBEHOV

Výtvarné práce budú vystavené v priestoroch Kalokagatia – CVČ. Ceny a diplomy budú odovzdané na vyhodnotení dňa 23. novembra 2017 o 1330 h. v K – CVČ na […]

Kliknúť pre viac informácií
28. November
Tuesday

MAĽOVANÝ SEN VIANOC

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
29. November
Wednesday

EURÓPSKE KULTÚRNE DEDIČSTVO – FOLKLÓR

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
30. November
Thursday

FINÁLE A DOHRÁVKY VO VOLEJBALE ŽIAČOK A ŽIAKOV ZŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií

December

6. December
Wednesday

FINÁLE – MO V HALOVOM FUTSALE ŠTUDENTIEK SŠ

PROPOZÍCIE 

Kliknúť pre viac informácií
7. December
Thursday

FINÁLE – MO V HALOVOM FUTSALE ŠTUDENTOV SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
9. December
Saturday

TURISTICKÝM CHODNÍKOM NA KATARÍNKU S LUCIOU

Kliknúť pre viac informácií
12. December
Tuesday

VIANOČNÉ PIESNE A KOLEDY

4. ročník Zámerom súťažnej prehliadky je priblížiť deťom a verejnosti krásu ľudových vianočných kolied a modernej vianočnej piesne . Poskytnúť súťažiacim možnosť prezentovať svoje spevácke umenie. […]

Kliknúť pre viac informácií
13. December
Wednesday

MAĽOVANÝ SEN VIANOC

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
13. December
Wednesday

FINÁLE- MO V STOLNOM TENISE ŽIAČOK A ŽIAKOV ZŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
14. December
Thursday

VIANOČNÉ ARANŽOVANIE

Organizátor:                Mesto Trnava, Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín a miesto:       14. decembra 2017 o 9,00 h., Kalokagatia – […]

Kliknúť pre viac informácií
14. December
Thursday

FINÁLE- MO V STOLNOM TENISE ŠTUDENTOV A ŠTUDENTIEK SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
19. December
Tuesday

VIANOČNÁ ŠOU

 

Kliknúť pre viac informácií