Archív akcií: 2017

Január

10. január
Utorok

ŠALIANSKY MAŤKO – OKRESNÁ SÚŤAŽ

24. ročník okresnej súťaže v prednese slovenskej povesti   Vyhlasovateľ:                            Matica Slovenská […]

Kliknúť pre viac informácií
11. január
Streda

ŠKOLSKÉ MO VO VOLEJBALE ŠTUDENTOV SŠ

Vyhlasovateľ :                  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mesto Trnava Usporiadateľ :                  Kalokagatia – CVČ v Trnave v spolupráci so zúčastnenými školami Termín:        […]

Kliknúť pre viac informácií
12. január
Štvrtok

ŠKOLSKÉ MO VO VOLEJBALE ŠTUDENTIEK SŠ

Vyhlasovateľ :                  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mesto Trnava Usporiadateľ :                  Kalokagatia – CVČ v Trnave v spolupráci so zúčastnenými školami Termín:        […]

Kliknúť pre viac informácií
17. január
Utorok

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA ZŠ a OGY

POZVÁNKA

Kliknúť pre viac informácií
17. január
Utorok

ŠKOLSKÉ MO V BASKETBALE ŽIAČOK ZŠ

  PROPOZÍCIE A ROZLOSOVANIE   Kontakt:  Lenka BARTKOVÁ, tel.č. 3236/696

Kliknúť pre viac informácií
18. január
Streda

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA SŠ

POZVÁNKA

Kliknúť pre viac informácií
19. január
Štvrtok

ŠKOLSKÉ MO V BASKETBALE ŽIAKOV ZŠ

Vyhlasovateľ:                          MŠ VVaŠ SR Organizátor :                […]

Kliknúť pre viac informácií
25. január
Streda

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK ZŠ – 1. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:                  […]

Kliknúť pre viac informácií
26. január
Štvrtok

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK SŠ – 1. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:  1. kolo 26. 1. 2016 2. kolo   3. […]

Kliknúť pre viac informácií
27. január
Piatok

SUPERSTAR – okresná súťaž v speve

17. ročník okresnej súťaže v speve populárnej piesne – jednotlivci Vyhlasovateľ a organizátor:           Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Miesto […]

Kliknúť pre viac informácií
28. január
Sobota

TURISTICKÝM CHODNÍKOM… K JASKYNI DRINY

Kliknúť pre viac informácií

Február

1. február
Streda

ŠKOLSKÉ MO V BASKETBALE ŠTUDENTIEK SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                 MŠ VVaŠ SR Organizátor:                  Kalokagatia – […]

Kliknúť pre viac informácií
1. február
Streda

EXOTICKÉ VTÁKY – VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

Kliknúť pre viac informácií
1. február
Streda

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

Vyhlasovateľ:                   MŠVVaŠ SR Organizátor:                    Kalokagatia – CVČ a Okresný […]

Kliknúť pre viac informácií
2. február
Štvrtok

ŠKOLSKÉ MO V BASKETBALE ŠTUDENTOV SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                 MŠ VVaŠ SR Organizátor:                  Kalokagatia – […]

Kliknúť pre viac informácií
6. február
Pondelok

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

Termín:                     6. februára 2017 Miesto:                      Kalokagatia – […]

Kliknúť pre viac informácií
7. február
Utorok

MO VO VOLEJBALE SŠ

VÝSLEDKY

Kliknúť pre viac informácií
9. február
Štvrtok

ŠALIANSKY MAŤKO – KRAJSKÉ KOLO

24. ročník v prednese slovenskej povesti Krajské kolo Vyhlasovateľ:                    MO MS Šaľa, redakcia časopisu Slniečko v […]

Kliknúť pre viac informácií
12. február
Nedeľa

DETSKÝ KARNEVAL

 

Kliknúť pre viac informácií
13. február
Pondelok
14. február
Utorok

MO V BASKETBALE ŽIAKOV ZŠ

Kliknúť pre viac informácií
15. február
Streda

ŠKOLSKÉ MO VO FLORBALE ŠTUDENTOV SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                   MŠVVaŠ SR, OÚ Trnava – odbor školstva Organizátor:                     Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín:                              15. februára 2017 o 10,00 h. Kategória: […]

Kliknúť pre viac informácií
15. február
Streda

MO V BASKETBALE ŽIAČOK ZŠ

Kliknúť pre viac informácií
16. február
Štvrtok

ŠKOLSKÉ MO VO FLORBALE ŠTUDENTIEK SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                   MŠVVaŠ SR, OÚ Trnava – odbor školstva Organizátor:                     Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín:                              16. februára 2017 o 10,00 h. Kategória:                         […]

Kliknúť pre viac informácií
20. február
Pondelok

JARNÉ PRÁZDNINY S KALOKAGATIOU

Kliknúť pre viac informácií
28. február
Utorok

MK V HALOVOM FUTSALE ŠTUDENTOV SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                        MŠVVaŠ SR Spoluvyhlasovateľ:              SAŠŠ […]

Kliknúť pre viac informácií

Marec

1. marec
Streda
1. marec
Streda

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK ZŠ – 2. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:                   […]

Kliknúť pre viac informácií
1. marec
Streda

RYBY, ŽABY, PLAZY, JAŠTERICE… A VŠETKY OBOJŽIVELNÍKY

 

Kliknúť pre viac informácií
3. marec
Piatok

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK SŠ – 2. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:                 […]

Kliknúť pre viac informácií
6. marec
Pondelok

MK V STOLNOM TENISE ŠTUDENTOV A ŠTUDENTIEK SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                         MŠVVaŠ SR Spoluvyhlasovateľ:               SAŠŠ […]

Kliknúť pre viac informácií
8. marec
Streda

MK V STOLNOM TENISE ŽIAKOV A ŽIAČOK ZŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                        MŠVVaŠ SR Spoluvyhlasovateľ:              SAŠŠ […]

Kliknúť pre viac informácií
9. marec
Štvrtok

KEĎ SI VYMÝŠĽAM – VYHODNOTENIE

Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční dňa 9. marca 2017 o 13,30 v Kalokagatia – CVČ na Streleckej ul. 1 v Trnave.   VYHODNOTENIE

Kliknúť pre viac informácií
9. marec
Štvrtok

UMELECKÝ PREDNES – SEMINÁR

Kliknúť pre viac informácií
9. marec
Štvrtok

EXOTICKÉ VTÁKY – VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

Výtvarné práce budú vystavené v priestoroch Kalokagatia – CVČ. Ceny a diplomy budú odovzdané na vyhodnotení dňa 9. marca 2017 o 13,30 h. v K […]

Kliknúť pre viac informácií
16. marec
Štvrtok

ŠKOLSKÉ MO VO VYBÍJANEJ MLADŠÍCH ŽIAČOK ZŠ

školský rok 2016/2017   Vyhlasovateľ :                   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Organizátor :        […]

Kliknúť pre viac informácií
16. marec
Štvrtok

PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU

okresná súťaž v speve ľudovej piesne Organizátor:                        Mesto Trnava, Kalokagatia – centrum voľného času […]

Kliknúť pre viac informácií
18. marec
Sobota

TURISTICKÝM CHODNÍKOM… DO MESTA LEŽIACEHO MEDZI TRIBEČOM A POVAŽSKÝM INOVCOM

Kliknúť pre viac informácií
21. marec
Utorok

AEROBIC MARATÓN

DEŇ NARCISOV na podporu boja proti rakovine   Organizátor:                     Mesto Trnava – kancelária Zdravé mesto […]

Kliknúť pre viac informácií
23. marec
Štvrtok

MO VO FLORBALE ŠTUDENTOV SŠ

Kliknúť pre viac informácií
23. marec
Štvrtok

ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO – OKRESNÉ KOLO

XXI. ročník súťaže v prednese rozprávky – okresné kolo VYHLASOVATEĽ:                   ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava, Miestny […]

Kliknúť pre viac informácií
24. marec
Piatok

MO VO FLORBALE ŠTUDENTIEK SŠ

Kliknúť pre viac informácií
27. marec
Pondelok

FINÁLE MO BASKETBAL ŠTUDENTI SŠ

Kliknúť pre viac informácií

Apríl

1. apríl
Sobota
1. apríl
Sobota

RYBY, ŽABY, PLAZY, JAŠTERICE… A VŠETKY OBOJŽIVELNÍKY

 

Kliknúť pre viac informácií
3. apríl
Pondelok

FINÁLE MO BASKETBAL ŠTUDENTKY SŠ

Kliknúť pre viac informácií
3. apríl
Pondelok

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK ZŠ – 3. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:                    […]

Kliknúť pre viac informácií
4. apríl
Utorok

MO VO VYBÍJANEJ MLADŠÍCH ŽIAČOK ZŠ

Kliknúť pre viac informácií
5. apríl
Streda

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK SŠ – 3. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:                 […]

Kliknúť pre viac informácií
6. apríl
Štvrtok

ŠKOLSKÉ MO V MALOM FUTBALE ŽIAKOV – FUTBAL CUP

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                 MŠ VVaŠ SR, OÚ Trnava Usporiadateľ:                 Kalokagatia […]

Kliknúť pre viac informácií
6. apríl
Štvrtok

VEĽKONOČNÉ ARANŽOVANIE

Organizátor:                   Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín a miesto:           […]

Kliknúť pre viac informácií
7. apríl
Piatok

ŠKOLSKÉ MO V MALOM FUTBALE ŽIAČOK – FUTBAL CUP

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                 MŠ VVaŠ SR, OÚ Trnava Usporiadateľ:                 Kalokagatia […]

Kliknúť pre viac informácií
8. apríl
Sobota

TURISTICKÝM CHODNÍKOM … K MOHYLE M. R. ŠTEFÁNIKA DO IVANKY PRI DUNAJI

Kliknúť pre viac informácií
9. apríl
Nedeľa
12. apríl
Streda

ŠKOLSKÉ MO V ATLETIKE SŠ + NETRADIČNÉ ŠVÉDSKE ŠTAFETY

Vyhlasovateľ:                    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Usporiadateľ:                […]

Kliknúť pre viac informácií
20. apríl
Štvrtok

ŠKOLSKÉ MO VO FUTBALE NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV – MC DONALD´S CUP

Vyhlasovateľ:                  MŠ VVaŠ SR, Mc Donald`s Cup Usporiadateľ:                  Kalokagatia […]

Kliknúť pre viac informácií
25. apríl
Utorok

ZEM JE LEN JEDNA …

Mesto Trnava a Kalokagatia – CVČ v Trnave vyhlasujú výtvarnú súťaž ku Dňu Zeme pod názvom   Podmienky súťaže:              […]

Kliknúť pre viac informácií
25. apríl
Utorok

Máj

4. máj
Štvrtok

MO VO FUTBALE NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV – MC DONALD´S CUP

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                  MŠ VVaŠ SR, Mc Donald`s Cup Usporiadateľ:             […]

Kliknúť pre viac informácií
9. máj
Utorok

MOJA TRNAVA – VERNISÁŽ

VYHODNOTENIE

Kliknúť pre viac informácií
11. máj
Štvrtok

SLÁVIK SLOVENSKA 2017 – OKRESNÁ SÚŤAŽ

27. ročník okresnej súťaže Vyhlasovateľ súťaže:              Občianske združenie Slávik Slovenska Organizátor:                  […]

Kliknúť pre viac informácií
15. máj
Pondelok

MO V MALOM FUTBALE ŽIAKOV – FUTBAL CUP

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:            MŠ VVaŠ SR, OÚ Trnava Usporiadateľ:            Kalokagatia – CVČ Trnava Termín:   […]

Kliknúť pre viac informácií
16. máj
Utorok

MO V MALOM FUTBALE ŽIAČOK – FUTBAL CUP

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:            MŠ VVaŠ SR, OÚ Trnava Usporiadateľ:            Kalokagatia – CVČ Trnava Termín:   […]

Kliknúť pre viac informácií
17. máj
Streda

RYBY, ŽABY, PLAZY, JAŠTERICE… – VERNISÁŽ

Výtvarné práce budú vystavené v priestoroch Kalokagatia – CVČ. Ceny a diplomy budú odovzdané na vyhodnotení dňa 17. mája 2017 o 1330 h. v K – CVČ na […]

Kliknúť pre viac informácií
18. máj
Štvrtok

ŠKOLSKÉ MO V ATLETIKE ZŠ

školský rok 2016/2017 Organizátor:                 Kalokagatia – CVČ Trnava a MAŠ A. Hajmássyho, Trnava Termín:          […]

Kliknúť pre viac informácií
19. máj
Piatok

MK VO FUTBALE NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV – MC DONALD´S CUP

Kliknúť pre viac informácií
20. máj
Sobota

TURISTICKÝM CHODNÍKOM … DO ČACHTÍC

Kliknúť pre viac informácií
23. máj
Utorok

DANCE FREE STYLE

súťažná prehliadka detského nefolklórneho tanca – free style tanec ORGANIZÁTOR:                               […]

Kliknúť pre viac informácií
25. máj
Štvrtok

SLÁVIK SLOVENSKA 2017 – KRAJSKÉ KOLO

27. ročník celoštátnej speváckej súťaže – krajské kolo Vyhlasovateľ súťaže:          Občianske združenie Slávik Slovenska Organizátor:              […]

Kliknúť pre viac informácií
25. máj
Štvrtok
31. máj
Streda

MK V ATLETIKE ŽIAKOV A ŽIAČOK ZŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                 MŠVVaŠ SR Spoluvyhlasovateľ:       SAŠŠ Usporiadateľ:                […]

Kliknúť pre viac informácií

Jún

6. jún
Utorok

PRVOSIENKY – VYHODNOTENIE

Slávnostné vyhodnotenie spojené s odovzdaním cien a diplomov sa uskutoční dňa 6. júna 2017 o 1330 h. v Kalokagatia – centrum voľného času, Strelecká 1, Trnava.

Kliknúť pre viac informácií
7. jún
Streda

MK V MALOM FUTBALE ŽIAKOV – FUTBAL CUP

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                   MŠVVaŠ SR a Slovenská asociácia športu na školách Usporiadateľ:         […]

Kliknúť pre viac informácií
8. jún
Štvrtok

MK V MALOM FUTBALE ŽIAČOK – FUTBAL CUP

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                   MŠVVaŠ SR a Slovenská asociácia športu na školách Usporiadateľ:         […]

Kliknúť pre viac informácií
9. jún
Piatok

TARZAN – ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA ŽIAKOV I. STUPŇA

Organizátor:            Mesto Trnava a Kalokagatia – CVČ v Trnave Usporiadateľ:           Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín :                     9. júna 2017 o 9,00 h. Miesto:    […]

Kliknúť pre viac informácií
10. jún
Sobota

TURISTA ROKA 2017 – VYHODNOTENIE

Kliknúť pre viac informácií
14. jún
Streda

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI

Kliknúť pre viac informácií
15. jún
Štvrtok

DEŇ ZDRAVIA S KALOKAGATIOU

Kliknúť pre viac informácií
27. jún
Utorok

SÚŤAŽ ŠKOLSKÝCH ČASOPISOV – VYHODNOTENIE

Vyhodnotenie spojené s odovzdaním cien a diplomov sa uskutoční dňa 27. júna 2017 o 13,30 h. v Kalokagatii – CVČ, Strelecká 1, Trnava. Všetky ocenené […]

Kliknúť pre viac informácií
30. jún
Piatok

Júl

3. júl
Pondelok

PRÁZDNINOVÉ ZÁBAVNÉ AKTIVITY

Kliknúť pre viac informácií

August

30. august
Streda

PRÁZDNINOVÉ ZÁBAVNÉ AKTIVITY

Kliknúť pre viac informácií

September

8. september
Piatok

KEĎ SI VYMÝŠĽAM

Literárna súťaž v sci-fi a fantasy poviedke. Súťaž ponúka žiakom a študentom možnosť popustiť uzdu vlastnej fantázii a predstaviť svoje vízie budúcnosti na Zemi, vo vesmíre, v našej mysli… Práce […]

Kliknúť pre viac informácií
8. september
Piatok

SVET ROZPRÁVKOVÝCH PRÍBEHOV- VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

                   

Kliknúť pre viac informácií
8. september
Piatok

STRAŠIDELNÝ PRÍBEH

Literárna súťaž o napínavých a strašidelných príbehoch, ktoré ste zažili alebo chceli zažiť a možno chceli byť aj ich súčasťou… Vyhlasovateľ a Usporiadateľ : Kalokagatia – CVČ Trnava, Mesto Trnava Téma […]

Kliknúť pre viac informácií
8. september
Piatok

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

Veková kategória : Výtvarné súťaže sú určené všetkým vekovým kategóriám – deťom predškolského veku, žiakom ZŠ, študentom SŠ, SOŠ a žiakom špeciálnych škôl pre región mesta […]

Kliknúť pre viac informácií
27. september
Streda

CEZPOĽNÝ BEH

 školské majstrovstvá okresu Trnava  Vyhlasovateľ a usporiadateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín a miesto:       27. […]

Kliknúť pre viac informácií

Október

3. október
Utorok

DNI ŠPORTU 2017 – MEMORIÁL MÁRIE ZAVARSKEJ – ZRUŠENÉ

24. ročník  celoštátna súťaž vytrvalostných štafiet základných a stredných škôl Organizátor:               Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín a miesto:       3. október 2017– MAŠ A. Hajmássyho Trnava Z […]

Kliknúť pre viac informácií
4. október
Streda

SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT

           

Kliknúť pre viac informácií
10. október
Utorok

DNI ŠPORTU 2017 PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ABECEDA FUTBALISTU ROPE SKIPPING PENALTOVÝ FESTIVAL   Termín:                      10. októbra 2017 o 9,00 h.  (prezentácia o 8,30 h.) Organizátor :            Mesto Trnava a Kalokagatia – […]

Kliknúť pre viac informácií
11. október
Streda

DNI ŠPORTU 2017 PRE STREDNÉ ŠKOLY

ABECEDA FUTBALISTU ROPE SKIPPING PENALTOVÝ FESTIVAL   Termín:                     11. októbra 2017 o 9,00 h.  (prezentácia o 8,30 h.) […]

Kliknúť pre viac informácií
17. október
Utorok

Školské MO vo VOLEJBALE žiačok ZŠ

Vyhlasovateľ:           MŠVVaŠ SR, Mesto Trnava Organizátor:            Kalokagatia – CVČ v Trnave v spolupráci so základnými školami Termín:  […]

Kliknúť pre viac informácií
18. október
Streda

Školské MO vo VOLEJBALE žiakov ZŠ

Vyhlasovateľ:           MŠVVaŠ SR, Mesto Trnava Organizátor:            Kalokagatia – CVČ v Trnave v spolupráci so základnými školami Termín:  […]

Kliknúť pre viac informácií
24. október
Utorok

Školské MO v ŠACHU žiakov ZŠ

Vyhlasovateľ:             Slovenský šachový zväz so súhlasom MŠVVaŠ SR Organizátor:              Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín: […]

Kliknúť pre viac informácií
25. október
Streda

Školské MO v ŠACHU študentov SŠ

Vyhlasovateľ:             Slovenský šachový zväz so súhlasom MŠVVaŠ SR Organizátor:              Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín: […]

Kliknúť pre viac informácií
26. október
Štvrtok

Školské MO vo VYBÍJANEJ najmladších žiakov ZŠ

Vyhlasovateľ:             MŠVVaŠ SR, SAŠŠ Organizátor:              Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave v spolupráci so ZŠ Termín a miesto:      Základné […]

Kliknúť pre viac informácií

November

4. november
Sobota

TURISTICKÝM CHODNÍKOM OKOLO RAČE

Kliknúť pre viac informácií
6. november
Pondelok

FINÁLE a DOHRÁVKY – VYBÍJANÁ NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV ZŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
7. november
Utorok

Školské MO v HALOVOM FUTSALE študentiek SŠ

Vyhlasovateľ:                MŠ VVaŠ SR Organizátor:                 Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín a […]

Kliknúť pre viac informácií
8. november
Streda

Školské MO v HALOVOM FUTSALE študentov SŠ

Vyhlasovateľ:                MŠ VVaŠ SR Organizátor:                 Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín a […]

Kliknúť pre viac informácií
14. november
Utorok

Školské MO v STOLNOM TENISE študentiek SŠ

Vyhlasovateľ:                   MŠ VVaŠ SR Organizátor:                     Kalokagatia – CVČ […]

Kliknúť pre viac informácií
15. november
Streda

Školské MO v STOLNOM TENISE žiačok ZŠ

Vyhlasovateľ:                   MŠ VVaŠ SR Organizátor:                     Kalokagatia – CVČ […]

Kliknúť pre viac informácií
16. november
Štvrtok

DEŇ ŠTUDENTSTVA – PRETLÁČANIE RÚK

Kliknúť pre viac informácií
16. november
Štvrtok

DEŇ ŠTUDENTSTVA – STREETBALL

Organizátor:             Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín:                      16. novembra 2017 o 8,30 h. […]

Kliknúť pre viac informácií
21. november
Utorok

Školské MO v STOLNOM TENISE žiakov ZŠ

Vyhlasovateľ:                   MŠ VVaŠ SR Organizátor:                     Kalokagatia – CVČ […]

Kliknúť pre viac informácií
21. november
Utorok
22. november
Streda

Školské MO v STOLNOM TENISE študentov SŠ

Vyhlasovateľ:                   MŠ VVaŠ SR Organizátor:                     Kalokagatia – CVČ […]

Kliknúť pre viac informácií
23. november
Štvrtok

VERNISÁŽ – SVET ROZPRÁVKOVÝCH PRÍBEHOV

Výtvarné práce budú vystavené v priestoroch Kalokagatia – CVČ. Ceny a diplomy budú odovzdané na vyhodnotení dňa 23. novembra 2017 o 1330 h. v K – CVČ na […]

Kliknúť pre viac informácií
28. november
Utorok

MAĽOVANÝ SEN VIANOC

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
29. november
Streda

EURÓPSKE KULTÚRNE DEDIČSTVO – FOLKLÓR

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
30. november
Štvrtok

FINÁLE A DOHRÁVKY VO VOLEJBALE ŽIAČOK A ŽIAKOV ZŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií

December

6. december
Streda

FINÁLE – MO V HALOVOM FUTSALE ŠTUDENTIEK SŠ

PROPOZÍCIE 

Kliknúť pre viac informácií
7. december
Štvrtok

FINÁLE – MO V HALOVOM FUTSALE ŠTUDENTOV SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
9. december
Sobota

TURISTICKÝM CHODNÍKOM NA KATARÍNKU S LUCIOU

Kliknúť pre viac informácií
12. december
Utorok

VIANOČNÉ PIESNE A KOLEDY

4. ročník Zámerom súťažnej prehliadky je priblížiť deťom a verejnosti krásu ľudových vianočných kolied a modernej vianočnej piesne . Poskytnúť súťažiacim možnosť prezentovať svoje spevácke umenie. […]

Kliknúť pre viac informácií
13. december
Streda

MAĽOVANÝ SEN VIANOC

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
13. december
Streda

FINÁLE- MO V STOLNOM TENISE ŽIAČOK A ŽIAKOV ZŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
14. december
Štvrtok

VIANOČNÉ ARANŽOVANIE

Organizátor:                Mesto Trnava, Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín a miesto:       14. decembra 2017 o 9,00 h., Kalokagatia – […]

Kliknúť pre viac informácií
14. december
Štvrtok

FINÁLE- MO V STOLNOM TENISE ŠTUDENTOV A ŠTUDENTIEK SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
19. december
Utorok

VIANOČNÁ ŠOU

 

Kliknúť pre viac informácií