Archív akcií: 2016

Október

3. október
Pondelok

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

  Veková kategória : Výtvarné súťaže sú určené všetkým vekovým kategóriám – deťom predškolského veku, žiakom ZŠ, študentom SŠ, SOŠ a žiakom špeciálnych škôl pre […]

Kliknúť pre viac informácií
6. október
Štvrtok

DNI ŠPORTU 2016 – MEMORIÁL MÁRIE ZAVARSKEJ

22. ročník  celoštátna súťaž vytrvalostných štafiet základných a stredných škôl Organizátor:               Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín a miesto:       18. október 2016 – MAŠ A. Hajmássyho Trnava […]

Kliknúť pre viac informácií
7. október
Piatok

SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT

Kliknúť pre viac informácií
8. október
Sobota

TURISTICKÝM CHODNÍKOM DO MESTA KREMNICE

Kliknúť pre viac informácií
18. október
Utorok

MEMORIÁL MÁRIE ZAVARSKEJ – ZŠ – zmena termínu

22. ročník  celoštátna súťaž vytrvalostných štafiet základných a stredných škôl Organizátor:               Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín a miesto:       18. október 2016 – MAŠ A. Hajmássyho […]

Kliknúť pre viac informácií
19. október
Streda

DNI ŠPORTU 2016 PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ABECEDA FUTBALISTU ROPE SKIPPING PENALTOVÝ FESTIVAL   Termín:                      19. októbra 2016 o 9,00 h.  (prezentácia o 8,30 h.) Organizátor :            Mesto Trnava […]

Kliknúť pre viac informácií
20. október
Štvrtok

Školské MO vo VYBÍJANEJ najmladších žiakov ZŠ

Vyhlasovateľ:             MŠVVaŠ SR, SAŠŠ Organizátor:              Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave v spolupráci so ZŠ Termín a miesto:     […]

Kliknúť pre viac informácií
20. október
Štvrtok

DNI ŠPORTU 2016 PRE STREDNÉ ŠKOLY

ABECEDA FUTBALISTU ROPE SKIPPING PENALTOVÝ FESTIVAL   Termín:                     20. októbra 2016 o 9,00 h.  (prezentácia o 8,30 h.) Organizátor :            Mesto Trnava […]

Kliknúť pre viac informácií
25. október
Utorok

Školské MO v ŠACHU žiakov ZŠ

Vyhlasovateľ:             Slovenský šachový zväz so súhlasom MŠVVaŠ SR Organizátor:              Kalokagatia – CVČ v […]

Kliknúť pre viac informácií
25. október
Utorok

Školské MO vo VOLEJBALE žiačok ZŠ

Vyhlasovateľ:           MŠVVaŠ SR, Mesto Trnava Organizátor:            Kalokagatia – CVČ v Trnave v spolupráci so základnými školami Termín: […]

Kliknúť pre viac informácií
26. október
Streda

Školské MO v ŠACHU študentov SŠ

Vyhlasovateľ:             Slovenský šachový zväz so súhlasom MŠVVaŠ SR Organizátor:              Kalokagatia – CVČ v […]

Kliknúť pre viac informácií
26. október
Streda

Školské MO vo VOLEJBALE žiakov ZŠ

Vyhlasovateľ:           MŠVVaŠ SR, Mesto Trnava Organizátor:            Kalokagatia – CVČ v Trnave v spolupráci so základnými školami Termín: […]

Kliknúť pre viac informácií
28. október
Piatok

JESENNÉ PRÁZDNINY S KALOKAGATIOU

Kliknúť pre viac informácií

November

1. november
Utorok

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

  Veková kategória : Výtvarné súťaže sú určené všetkým vekovým kategóriám – deťom predškolského veku, žiakom ZŠ, študentom SŠ, SOŠ a žiakom špeciálnych škôl pre […]

Kliknúť pre viac informácií
3. november
Štvrtok

Školské MO v HALOVOM FUTSALE študentov SŠ

Vyhlasovateľ:                MŠ VVaŠ SR Organizátor:                 Kalokagatia – CVČ v Trnave […]

Kliknúť pre viac informácií
4. november
Piatok

Školské MO v HALOVOM FUTSALE študentiek SŠ

Vyhlasovateľ:                MŠ VVaŠ SR Organizátor:                 Kalokagatia – CVČ v Trnave […]

Kliknúť pre viac informácií
4. november
Piatok

NOC DUCHOV A STRAŠIDIEL

Kliknúť pre viac informácií
8. november
Utorok

Školské MO v STOLNOM TENISE žiakov ZŠ

Vyhlasovateľ:                MŠ VVaŠ SR Organizátor:                 Kalokagatia – CVČ v Trnave […]

Kliknúť pre viac informácií
9. november
Streda

Školské MO v STOLNOM TENISE žiačok ZŠ

Vyhlasovateľ:                MŠ VVaŠ SR Organizátor:                 Kalokagatia – CVČ v Trnave […]

Kliknúť pre viac informácií
10. november
Štvrtok

Odborno-pracovný seminár UMELECKÝ PREDNES

Kliknúť pre viac informácií
12. november
Sobota

Turistickým chodníkom … do Ivanky pri Dunaji

Kliknúť pre viac informácií
14. november
Pondelok

SVETOVÉ HORY – VYHODNOTENIE

Kliknúť pre viac informácií
14. november
Pondelok

Školské MO v STOLNOM TENISE študentov SŠ

Vyhlasovateľ:                   MŠ VVaŠ SR Organizátor:                     Kalokagatia […]

Kliknúť pre viac informácií
15. november
Utorok

DEŇ ŠTUDENTSTVA – PRETLÁČANIE RÚK

Kliknúť pre viac informácií
15. november
Utorok

DEŇ ŠTUDENTSTVA – STREETBALL

Organizátor:             Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín:                      15. novembra 2016 […]

Kliknúť pre viac informácií
16. november
Streda

Školské MO v STOLNOM TENISE študentiek SŠ

16Vyhlasovateľ:                   MŠ VVaŠ SR Organizátor:                     Kalokagatia […]

Kliknúť pre viac informácií
22. november
Utorok

MO VO VOLEJBALE ŽIAKOV ZŠ

Kliknúť pre viac informácií
28. november
Pondelok

MO V HALOVOM FUTSALE ŠTUDENTIEK SŠ

Kliknúť pre viac informácií

December

1. december
Štvrtok

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – EXOTICKÉ VTÁKY

Kliknúť pre viac informácií
1. december
Štvrtok

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

      Veková kategória : Výtvarné súťaže sú určené všetkým vekovým kategóriám – deťom predškolského veku, žiakom ZŠ, študentom SŠ, SOŠ a žiakom špeciálnych […]

Kliknúť pre viac informácií
1. december
Štvrtok

MO V HALOVOM FUTSALE ŠTUDENTOV SŠ

Kliknúť pre viac informácií
1. december
Štvrtok

VIANOČNÁ ŠPORTOVO – ZÁBAVNÁ ŠOU – STRETNUTIE ZÁSTUPCOV DRUŽSTIEV

Kliknúť pre viac informácií
4. december
Nedeľa
6. december
Utorok

MO V STOLNOM TENISE ZŠ

Kliknúť pre viac informácií
7. december
Streda

MO V STOLNOM TENISE SŠ

Kliknúť pre viac informácií
10. december
Sobota
12. december
Pondelok

VIANOČNÁ ŠPORTOVO – ZÁBAVNÁ ŠOU

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
13. december
Utorok

VIANOČNÉ PIESNE A KOLEDY

3. ročník Zámerom súťažnej prehliadky je priblížiť deťom a verejnosti krásu ľudových vianočných kolied a modernej vianočnej piesne . Poskytnúť súťažiacim možnosť prezentovať svoje spevácke umenie. […]

Kliknúť pre viac informácií
15. december
Štvrtok

VIANOČNÉ ARANŽOVANIE

Organizátor:                Mesto Trnava, Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín a miesto:       15. decembra 2016 o 9,00 h., […]

Kliknúť pre viac informácií
19. december
Pondelok

VERNISÁŽ KERAMIKY

Kliknúť pre viac informácií