VÝSLEDKY KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

KULTÚRNE PODUJATIA

Výsledky – Olympiáda: Slovenský jazyk a literatúra
Výsledky – Olympiáda Anglický jazyk-  SŠ
Výsledky – Olympiáda Anglický jazyk – ZŠ 1A
Výsledky – Olympiáda Anglický jazyk – ZŠ 1B                                                  Výsledky – Dejepisná olympiáda OK ZŠ – C                                                      Výsledky – Dejepisná olympiáda OK ZŠ – D                                                    Výsledky – Dejepisná olympiáda OK ZŠ – E                                                    Výsledky – Dejepisná olympiáda OK ZŠ – F
Výsledky – Francúzsky jazyk

ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Výsledky – Cezpoľný beh ZŠ
Výsledky – Cezpoľný beh SŠ
Výsledky – Dni športu ZŠ
Výsledky – Dni športu SŠ
Výsledky – Šach ZŠ
Výsledky – Šach SŠ
Výsledky – Volejbal ZŠ – základné kolá
Výsledky – Vybíjaná ZŠ – základné kolá
Výsledky – Halový futsal SŠ- študenti – základné kolá

Výsledky – Halový futsal SŠ- študentky – základné kolá
Výsledky – Stolný tenis ZŠ- základné kolá
Výsledky – Stolný tenis SŠ-základné kolá
Výsledky – Vybíjaná ZŠ – finále
Výsledky – Streetball a Pretláčanie rúk
Výsledky – Volejbal SŠ – základné kolá
Výsledky – Stolný tenis ZŠ – finále
Výsledky – Volejbal ZŠ – finále
Výsledky – Stolný tenis SŠ – finále
Výsledky – Futsal SŠ – študentky – finále
Výsledky – Futsal SŠ – študenti – finále
Výsledky – TŠR ZŠ – 1. kolo
Výsledky – TŠR SŠ – 1. kolo
Výsledky – Basketbal ZŠ – základné kolo
Výsledky – Basketbal SŠ – základné kolo
Výsledky – Basketbal ZŠ – finále
Výsledky – TŠR ZŠ – 2. kolo
Výsledky – Basketbal SŠ – finále
Výsledky – Volejbal SŠ – finále
Výsledky – Florbal SŠ – základné kolo
Výsledky + pravidlá – vybíjaná ml. žiačky – základné kolo
Výsledky – Florbal SŠ – finále
Výsledky – Memoriál M. Zavarskej
Výsledky – TŠR SŠ – 2. kolo
Výsledky – TŠR ZŠ – 3. kolo
Výsledky – TŠR SŠ – 3. kolo
Výsledky – Maratón pohybu
Výsledky – Vybíjaná mladšie žiačky – finále
Výsledky – MO SŠ v Atletike
Výsledky – MINIFUTBAL MC DONALD´S CUP – ZŠ – základné kolá
Výsledky  – Školské MO v malom futbale  – Futbal cup
Výsledky – Futbal Cup – základné kolá + finále
Výsledky – ŠMO – Futbal Cup – finále
Výsledky – ŠMK v MINIFUTBALE  MC DONALD’S CUP – finále
Výsledky – MO Atletika ZŠ
Výsledky –  FUTBAL CUP – ŠMK V MALOM FUTBALE STARŠÍCH ŽIAKOV ZŠ
Výsledky – FUTBAL CUP – ŠMK V MALOM FUTBALE STARŠÍCH ŽIAČOK ZŠ
Výsledky – Majstrovstvá kraja v ATLETIKE  základných škôl