Október 2023

12. október
Štvrtok

SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT

PLAGÁT TU

Kliknúť pre viac informácií
14. október
Sobota

TURISTICKÝM CHODNÍKOM …turistické chodníky v okolí Rače

PLAGÁT TU

Kliknúť pre viac informácií

December 2023

20. december
Streda

VIANOČNÉ ŠPORTOVÉ HRY

plagát tu

Kliknúť pre viac informácií

Staršie akcie:

Január 2023

11. január
Streda

3×3 BASKETBAL – chlapci ZŠ, základné kolo

Propozície Rozlosovanie

Kliknúť pre viac informácií
12. január
Štvrtok

3×3 BASKETBAL – DIEVČATÁ ZŠ, základné kolo

Propozície Rozlosovanie

Kliknúť pre viac informácií
12. január
Štvrtok

BAsketbal – Chlapci SŠ, základné kolo

PROPOZÍCIE ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
13. január
Piatok

Basketbal – Dievčatá SŠ, základné kolo

Propozície Rozlosovanie

Kliknúť pre viac informácií
18. január
Streda

Divadlo očami detí 2023 – vyhlásenie

Propozície

Kliknúť pre viac informácií
19. január
Štvrtok

Super Florbal POHÁR – Chlapci SŠ, základné kolo

Propozície  Rozlosovanie

Kliknúť pre viac informácií
20. január
Piatok

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK – uzávierka prihlášok pre 1. KOLO ZŠ a SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
20. január
Piatok

SUPER FLORBAL POHÁR – Dievčatá SŠ, základné kolo

Propozície Rozlosovanie

Kliknúť pre viac informácií
21. január
Sobota

TURISTICKÝM CHODNÍKOM…HLBOČA – VLČIAREŇ – SMOLENICKÝ ZÁMOK

plagát na stiahnutie tu

Kliknúť pre viac informácií
23. január
Pondelok

ŠALIANSKY MAŤKO – UZÁVIERKA

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
25. január
Streda

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK 1. kolo ZŠ – termín konania

Propozície

Kliknúť pre viac informácií
26. január
Štvrtok

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK 1. KOLO SŠ – TERMÍN KONANIA

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
26. január
Štvrtok

ŠALIANSKY MAŤKO, KRAJSKÉ KOLO – VYHLÁSENIE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
27. január
Piatok

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – DRAHÝ PABLO PICASSO – UZÁVIERKA SÚŤAŽE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
27. január
Piatok

ŠALIANSKY MAŤKO – TERMÍN KONANIA

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
27. január
Piatok

2% z vašich daní na činnosť pre Centrum voľného času

Tlačivá: VYHLÁSENIE o poukázaní dane POTVRDENIE o zaplatení dane

Kliknúť pre viac informácií

Február 2023

1. február
Streda

VEĽKONOčNé ARANžOVANIE – VYHLáSENIE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
2. február
Štvrtok

Putujeme za ľudovou piesňou – vyhlásenie

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
6. február
Pondelok

OLYMPIÁDA vo francúzskom jazyku

POZVÁNKA

Kliknúť pre viac informácií
8. február
Streda

3X3 Basketbal – dievčatá zš, okresné kolo

PROPOZÍCIE FINÁLE A DOHRÁVKY

Kliknúť pre viac informácií
8. február
Streda

3X3 BASKETBAL – CHLAPCI ZŠ, OKRESNÉ KOLO

PROPOZÍCIE FINÁLE A DOHRÁVKY

Kliknúť pre viac informácií
10. február
Piatok

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK – UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK PRE 2. KOLO ZŠ A SŠ

propozície

Kliknúť pre viac informácií
11. február
Sobota

Detský KARNEVAL

PLAGÁT NA STIAHNUTIE TU

Kliknúť pre viac informácií
13. február
Pondelok

Výtvarná súťaž – Drahý Pablo Picasso – Vyhodnotenie

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
13. február
Pondelok

ŠALIANSKY MAŤKO, KRAJSKÉ KOLO – UZÁVIERKA

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
14. február
Utorok

Biologická Olympiáda

POZVÁNKA

Kliknúť pre viac informácií
14. február
Utorok

bASKETBAL – DIEVčATá sš, OKRESNé KOLO

PROPOZÍCIE FINÁLE A DOHRÁVKY

Kliknúť pre viac informácií
14. február
Utorok

BASKETBAL – CHLAPCI sš, OKRESNé KOLO

PROPOZÍCIE FINÁLE A DOHRÁVKY

Kliknúť pre viac informácií
15. február
Streda

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK 2. KOLO ZŠ – TERMÍN KONANIA

Propozície

Kliknúť pre viac informácií
16. február
Štvrtok

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK 2. KOLO SŠ – TERMÍN KONANIA

Propozície

Kliknúť pre viac informácií
17. február
Piatok

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – MALÝ PRINC – UZÁVIERKA SÚŤAŽE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
17. február
Piatok

SUPERSTAR – UZÁVIERKA

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
17. február
Piatok

ŠALIANSKY MAŤKO, KRAJSKÉ KOLO – TERMÍN KONANIA

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
18. február
Sobota

Turistickým chodníkom za krásami Slovenska – ZOBORSKÝ KLÁŠTOR A NCH ZOBORSKÉ VRCHY

PLAGÁT NA STIAHNUTIE TU

Kliknúť pre viac informácií
28. február
Utorok

LITERáRNA SúťAž – KEĎ SI VYMýšľAM – UZáVIERKA

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií

Marec 2023

1. marec
Streda

letné Mestské tábory v CVČ 2023

Prihlášky na stiahnutie TU Organizačné pokyny na stiahnutie TU

Kliknúť pre viac informácií
1. marec
Streda

Divadlo očami detí 2023 – uzávierka

Propozície

Kliknúť pre viac informácií
1. marec
Streda

VOLEJBAL – X, Základné kolo SŠ mix

PROPOZÍCIE ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
2. marec
Štvrtok

SUPERSTAR – TERMÍN KONANIA

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
7. marec
Utorok

MAJSTROVSTVÁ OKRESU V SILOVOM PÄŤBOJI ŠTUDENTOV A ŠTUDENTIEK SŠ 2023 – VYHLÁSENIE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
7. marec
Utorok

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – Najlepší priateľ – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
7. marec
Utorok

PRVOSIENKY – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
7. marec
Utorok

ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO, okresné kolo – VYHLÁSENIE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
8. marec
Streda

SUPER FLORBAL POHÁR – CHLAPCI SŠ, OKRESNÉ KOLO

PROPOZÍCIE ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
9. marec
Štvrtok

SUPER FLORBAL POHÁR – DIEVČATÁ SŠ, OKRESNÉ KOLO

PROPOZÍCIE ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
15. marec
Streda

LITERÁRNA SÚŤAŽ – STRAšIDELNý PRíBEH – UZÁVIERKA

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
16. marec
Štvrtok

Divadlo očami detí – termín konania

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
17. marec
Piatok

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK – UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK PRE 3. KOLO ZŠ A SŠ

propozície

Kliknúť pre viac informácií
18. marec
Sobota

Turistickým chodníkom za krásami slovenska…Zaujímavosti Záhoria

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
20. marec
Pondelok

VEĽKONOČNÉ ARANžOVANIE – UZÁVIERKA

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
20. marec
Pondelok

STOLNÝ TENIS – CH, KRAJSKÉ KOLO

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
21. marec
Utorok

STOLNÝ TENIS – D, KRAJSKÉ KOLO

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
21. marec
Utorok

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – MALÝ PRINC – VYHODNOTENIE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
23. marec
Štvrtok

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK 3. KOLO ZŠ – TERMÍN KONANIA

propozície

Kliknúť pre viac informácií
24. marec
Piatok

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK 3. KOLO SŠ – TERMÍN KONANIA

propozície

Kliknúť pre viac informácií
29. marec
Streda

VOLEJBAL – X, okresné kolo SŠ MIX

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
31. marec
Piatok

VEĽKONOČNÉ ARANŽOVANIE – TERMíN KONANIA

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií

Apríl 2023

4. apríl
Utorok

Školské MO McDonald´s CUP – X – ZÁKLADNÉ KOLÁ

PROPOZÍCIE ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
5. apríl
Streda

MAJSTROVSTVÁ OKRESU V SILOVOM PÄŤBOJI ŠTUDENTOV A ŠTUDENTIEK SŠ 2023

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
6. apríl
Štvrtok

PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU – UZáVIERKA

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
12. apríl
Streda

MARATÓN POHYBU – UZÁVIERKA PRIHLASOVANIA

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
13. apríl
Štvrtok

MARATÓN POHYBU

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
14. apríl
Piatok

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V MALOM FUTBALE STARŠÍCH žiakov ZŠ 2022/2023 – POZOR Nové rozlosovanie škôl

POZOR: Nové rozlosovanie škôl PROPOZÍCIE + ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
17. apríl
Pondelok

Slávik Slovenska 2023 – okresné kolo – vyhlásenie

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
17. apríl
Pondelok

Výtvarná súťaž – Zem je len jedna… – vyhlásenie

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
17. apríl
Pondelok

výtvarná súťaž – moja Trnava – vyhlásenie

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
18. apríl
Utorok

PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU – TERMÍN KONANIA

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
20. apríl
Štvrtok

výtvarná súťaž – zem je len jedna … – uzávierka

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
20. apríl
Štvrtok

Školská atletika – Dievčatá – okresné kolo

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
20. apríl
Štvrtok

Školská atletika – Chlapci – okresné kolo

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
21. apríl
Piatok

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – NAJLEPŠÍ PRIATEĽ – UZÁVIERKA SÚŤAŽE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
22. apríl
Sobota

TURISTICKÝM CHODNÍKOM… Poklady devínskej novej vsi

PLAGÁT TU

Kliknúť pre viac informácií
26. apríl
Streda

MCDonald´s Cup – X – okresné kolo

Výsledky základných kôl PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
27. apríl
Štvrtok

výtvarná súťaž – zem je len jedna …

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
27. apríl
Štvrtok

XV. ŽUPNÁ OLYMPIÁDA stredoškolákov Trnavského samosprávneho kraja

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
27. apríl
Štvrtok

DEŇ ZEME 2023

plagát tu  

Kliknúť pre viac informácií
28. apríl
Piatok

XV. ŽUPNÁ OLYMPIÁDA STREDOŠKOLÁKOV TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
30. apríl
Nedeľa

2% Z VAŠICH DANÍ NA ČINNOSŤ PRE CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

TLAČIVÁ: VYHLÁSENIE o poukázaní dane POTVRDENIE o zaplatení dane 

Kliknúť pre viac informácií

Máj 2023

3. máj
Streda

Slávik Slovenska 2023 – okresné kolo – uzávierka

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
7. máj
Nedeľa

PRVOSIENKY – UZÁVIERKA SÚŤAŽE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
10. máj
Streda

Finále ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V MALOM FUTBALE STARŠÍCH ŽIAkov ZŠ 2022/2023

VÝSLEDKY ZÁKLADNÝCH KÔL ŽIAKOV A POSTUP DO FINÁLE

Kliknúť pre viac informácií
10. máj
Streda

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V MALOM FUTBALE STARŠÍCH ŽIAčok ZŠ 2022/2023 – POZOR NOVÉ ROZLOSOVANIE ŠKÔL

PROPOZÍCIE + ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
11. máj
Štvrtok

Slávik Slovenska 2023 – okresné kolo

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
12. máj
Piatok

ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO, okresné kolo – UZÁVIERKA

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
16. máj
Utorok

ŠKOLSKÁ ATLETIKA – krajské KOLO

Kliknúť pre viac informácií
18. máj
Štvrtok

Rozprávkové vretienko, okresné kolo

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
18. máj
Štvrtok

MCDONALD´S CUP – X – KRAJSKÉ KOLO

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
20. máj
Sobota

TURISTICKÝM CHODNÍKOM…karpatskí indiáni

PLAGÁT TU

Kliknúť pre viac informácií
23. máj
Utorok

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – najlepší priateľ – VYHODNOTENIE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
24. máj
Streda

Výtvarná súťaž – moja Trnava – uzávierka

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
24. máj
Streda

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ TRNAVSKÉHO KRAJA V MALOM FUTBALE STARŠÍCH ŽIAKOV ZŠ 2022/2023

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
25. máj
Štvrtok

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ TRNAVSKÉHO KRAJA V MALOM FUTBALE STARŠÍCH ŽIAčok ZŠ 2022/2023

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
30. máj
Utorok

Slávik Slovenska 2023 – krajské kolo

Propozície

Kliknúť pre viac informácií

Jún 2023

1. jún
Štvrtok

MDD 2023

PLAGÁT TU

Kliknúť pre viac informácií
8. jún
Štvrtok

TARZAN 2023

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
10. jún
Sobota

TURISTICKÝM CHODNÍKOM za krásami Slovenksa…ukončenie turistickej sezóny s CVČ

PLAGÁT TU

Kliknúť pre viac informácií
14. jún
Streda

Slávnostné ukončenie krúžkovej činnosti

PLAGÁT TU

Kliknúť pre viac informácií
14. jún
Streda

Výstava výtvarných prác z výtvarného krúžku

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
16. jún
Piatok

Deň zdravia 2023

PLAGÁT TU

Kliknúť pre viac informácií
20. jún
Utorok

Slávnostné vyhodnotenie lit. Súťaží

Kliknúť pre viac informácií
23. jún
Piatok

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – MOJA TRNAVA – VYHODNOTENIE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií

Júl 2023

3. júl
Pondelok

Prázdninové aktivity

Plagát tu

Kliknúť pre viac informácií
4. júl
Utorok

prázdninové aktivity

Plagát tu 

Kliknúť pre viac informácií
6. júl
Štvrtok

Prázdninové aktivity

Plagát tu

Kliknúť pre viac informácií
7. júl
Piatok

Prízdninové aktivity

Plagát tu 

Kliknúť pre viac informácií

August 2023

30. august
Streda

Prázdninové aktivity

Plagát tu

Kliknúť pre viac informácií
31. august
Štvrtok

Prázdninové aktivity

Plagát tu 

Kliknúť pre viac informácií

September 2023

12. september
Utorok

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2023

Kliknúť pre viac informácií
27. september
Streda

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – STRAŠIDELNÝ DOM – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
27. september
Streda

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – ŠTEDRÁ VEČERA – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022