December 2022

2. December
Friday

výTVARNá SúťAž – vIANOčNá KOLEDA – UZáVIERKA

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
4. December
Sunday

Adventná nedeľa

plagát na stiahnutie tu

Kliknúť pre viac informácií
5. December
Monday

SPEVáCKA SúťAž – čO SA STALO V MESTE BETLEHEME – UKONčENIE PRIHLASOVANIA

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
16. December
Friday

vIANOčNé šPORTOVé HRY 2022 – podujatie zrušené!!!

Kliknúť pre viac informácií

Február 2023

28. February
Tuesday

LITERáRNA SúťAž – KEĎ SI VYMýšľAM – UZáVIERKA

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií

Marec 2023

15. March
Wednesday

LITERÁRNA SÚŤAŽ – STRAšIDELNý PRíBEH – UZÁVIERKA

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií

Staršie akcie:

Január 2022

21. January
Friday

…HĽADÁME NOVÚ SUPERSTAR – vyhlásenie súťaže

 PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
21. January
Friday

Výtvarná súťaž – SLOVANSKÍ BOHOVIA – vyhlásenie súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
21. January
Friday

ŠALIANSKY MAŤKO – okresné kolo – vyhlásenie súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií

Február 2022

7. February
Monday

Výtvarná súťaž – SLOVANSKÍ BOHOVIA – uzávierka súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
7. February
Monday

2% Z VAŠICH DANÍ NA ČINNOSŤ PRE CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Tlačivá:    VYHLÁSENIE o poukázaní dane                  POTVRDENIE o zaplatení dane

Kliknúť pre viac informácií
21. February
Monday

Divadlo očami detí – vyhlásenie súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
21. February
Monday

LITERÁRNA SÚŤAŽ – PRVOSIENKY – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

PRVOSIENKY

Kliknúť pre viac informácií
21. February
Monday

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – LUMINISCENTNÝ FAREBNÝ SVET – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
21. February
Monday

VEĽKONOČNÉ ARANŽOVANIE – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
28. February
Monday

Strašidelný príbeh – uzávierka súťaže

PROPOZÍCIE 

Kliknúť pre viac informácií

Marec 2022

7. March
Monday

LETNÉ TÁBORY V CVČ

Prihláška na stiahnutie TU Organizačné pokyny na stiahnutie TU

Kliknúť pre viac informácií
8. March
Tuesday

Výtvarná súťaž – Luminiscentný farebný svet – uzávierka súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
11. March
Friday

Divadlo očami detí – uzávierka prihlasovania do súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
12. March
Saturday

TURISTICKÝM CHODNÍKOM… ŠTRKY TRNAVA

PLAGÁT (TU)

Kliknúť pre viac informácií
17. March
Thursday

Výtvarná súťaž – Maľujem si našu Zem – vyhlásenie súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
18. March
Friday

Šaliansky Maťko – Krajské kolo – vyhlásenie súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
18. March
Friday

Šaliansky Maťko – okresné kolo – vyhlásenie súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
21. March
Monday

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLNOM TENISE – ŽIACI – finále

ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
22. March
Tuesday

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLNOM TENISE – ŽIAČKY – finále

ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
23. March
Wednesday

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLNOM TENISE – ŠTUDENTI – finále

ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
23. March
Wednesday

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLNOM TENISE – ŠTUDENTKY – finále

ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
24. March
Thursday

OZNAM: športy – jar 2022

AKTUALIZOVANÝ TERMÍNOVÍK

Kliknúť pre viac informácií
24. March
Thursday

Putujeme za ľudovou piesňou – OKRESNÉ KOLO – Vyhlásenie súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
24. March
Thursday

SLáVIK SLOVENSKA – OKESNé KOLO – VYHLáSENIE SúťAžE

PROPOZÍCIE 

Kliknúť pre viac informácií
24. March
Thursday

… HľADÁME NOVÚ SUPERSTAR – OKRESNé KOLO – VYHLáSENIE SúťAžE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
24. March
Thursday

SLÁVIK SLOVENSKA – KRAJSKÉ KOLO – VYHLáSENIE SÚŤAžE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
25. March
Friday

MO v basketbale študentov a študentiek SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
25. March
Friday

majstrovstVá okresu v SILOVOM PÄŤBOJI študentov a študentiek SŠ – VYHLáSENIE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
28. March
Monday

Výtvarná súťaž – MAĽUJEM SI NAŠU ZEM – uzávierka súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
28. March
Monday

Šaliansky Maťko – okresné kolo – uzávierka súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
29. March
Tuesday

ŠMO VO FUTBALE NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV MC DONALD’S CUP – základné kolo

PROPOZÍCIE A ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
29. March
Tuesday

Divadlo očami detí – regionálna súťažná prehliadka

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
29. March
Tuesday

mCdONALD’S CUP – MINIFUTBAL NAJMLADšíCH žIAKOV – ZáKLADNé KOLO

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
31. March
Thursday

Keď si vymýšľam… – uzávierka súťaže

PROPOZÍCIE 

Kliknúť pre viac informácií
31. March
Thursday

Veľkonočné aranžovanie – uzávierka súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií

Apríl 2022

4. April
Monday

Putujeme za ľudovou piesňou – OKRESNÉ KOLO – uzávierka prihlasovania

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
5. April
Tuesday

MO v basketbale SŠ študentov a študentiek – ZáKLADNé KOLO

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
6. April
Wednesday

MO v basketbale študentov a študentiek SŠ – ZáKLADNé KOLO

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
6. April
Wednesday

VEĽKONOČNÉ ARANŽOVANIE – SÚŤAŽ presunutá

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
7. April
Thursday

!!! ZRUŠENÉ !!! FUTBAL CUP – ŠMO V MALOM FUTBALE STARŠÍCH ŽIAČOK ZŠ – základné kolo

PROPOZÍCIE A ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
8. April
Friday

ŠALIANSKY MAŤKO – okresné kolo

PROPOZÍCIE 

Kliknúť pre viac informácií
8. April
Friday

!!! ZRUŠENÉ !!! FUTBAL CUP – ŠMO V MALOM FUTBALE STARŠÍCH ŽIAKOV ZŠ – základné kolo

PROPOZÍCIE A ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
12. April
Tuesday

PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU – OKRESNÉ KOLO

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
12. April
Tuesday

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO VYBÍJANEJ MLADŠÍCH ŽIAČOK ZŠ – základné kolo

PROPOZÍCIE A ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
12. April
Tuesday

MO vo VOLEJBALE ŽIAčOK SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
13. April
Wednesday

VEĽKONOČNÉ ARANŽOVANIE – SÚŤAŽ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
13. April
Wednesday

MO vo VOLEJBALE žIAKOV SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
14. April
Thursday

VýTVARNá SúťAž – MOJA TRNAVA – vyhlásenie súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
15. April
Friday

2% Z VAŠICH DANÍ NA ČINNOSŤ PRE CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Tlačivá:    VYHLÁSENIE o poukázaní dane                  POTVRDENIE o zaplatení dane

Kliknúť pre viac informácií
19. April
Tuesday

Šaliansky Maťko – krajské kolo – uzávierka

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
21. April
Thursday

McDonald’s cup – okresné kolo

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
22. April
Friday

Šaliansky Maťko – Krajské kolo

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
22. April
Friday

majstrovstVá okresu v SILOVOM PÄŤBOJI študentov a študentiek SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
25. April
Monday

…HĽADÁME NOVÚ SUPERSTAR – uzávierka súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
25. April
Monday

SLÁVIK SLOVENSKA – OKRESNÉ KOLO – UZÁVIERKA SÚŤAŽE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
25. April
Monday

VýTVARNá SúťAž – MOJA TRNAVA – UZáVIERKA SúťAžE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
25. April
Monday

MO v basketbale študentov a študentiek SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
26. April
Tuesday

MO V BASKETBALE šTUDENTOV A šTUDENTIEK Sš

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
27. April
Wednesday

MO VO VOLEJBALE SŠ – finále

FINÁLE

Kliknúť pre viac informácií
28. April
Thursday

Župná Olympiáda

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
29. April
Friday

Župná olympiáda

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
30. April
Saturday

Literárna súťaž – Prvosienky – uzávierka súťaže

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií

Máj 2022

3. May
Tuesday

DEŇ ZEME

PLAGÁT NA STIAHNUTIE TU

Kliknúť pre viac informácií
3. May
Tuesday

maľujem si našu zem – nová zem

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
5. May
Thursday

SLÁVIK SLOVENSKA – OKRESNÉ KOLO

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
7. May
Saturday

Turistickým chodníkom …

plagát na stiahnutie TU

Kliknúť pre viac informácií
10. May
Tuesday

…HĽADÁME NOVÚ SUPERSTAR

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
11. May
Wednesday

VýTVARNá SúťAž – MOJA TRNAVA – VYHODNOTENIE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
11. May
Wednesday

MCDONALD’S CUP – krajské KOLO

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
12. May
Thursday

Mama Klub – Piknik v tráve

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
16. May
Monday

SLÁVIK SLOVENSKA – KRAJSKÉ KOLO – UZÁVIERKA SÚŤAŽE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
20. May
Friday

ŠMO vo Vybíjanej ml. žiačok ZŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
21. May
Saturday

TURISTICKýM CHODNíKOM…

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
26. May
Thursday

SLÁVIK SLOVENSKA – KRAJSKÉ KOLO

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií

Jún 2022

1. June
Wednesday

Deň detí 2022

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
11. June
Saturday

TURISTICKýM CHODNíKOM…

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
13. June
Monday

tarzan

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
14. June
Tuesday

UKONčENIE KRúžKOVEJ čINNOSTI

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
15. June
Wednesday

SLáVNOSTNé VYHODNOTENIE LITERÁRNYCH SúťAží

VÝSLEDKY LITERÁRNYCH SÚŤAŽÍ

Kliknúť pre viac informácií
16. June
Thursday

Deň ZDRAVIA 2022

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií

Júl 2022

6. July
Wednesday

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY

Plagát na stiahnutie TU

Kliknúť pre viac informácií
7. July
Thursday

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY

Plagát na stiahnutie TU

Kliknúť pre viac informácií
8. July
Friday

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY

Plagát na stiahnutie TU

Kliknúť pre viac informácií

August 2022

22. August
Monday

TÁBOR – Veselá veda

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
30. August
Tuesday

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY

Plagát na stiahnutie TU

Kliknúť pre viac informácií
31. August
Wednesday

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY

Plagát na stiahnutie TU

Kliknúť pre viac informácií

September 2022

14. September
Wednesday
22. September
Thursday

DOD V MAMAKLUBE

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
23. September
Friday

Literárna súťaž – Keď si vymýšľam – vyhlásenie

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
23. September
Friday

LITERÁRNA SÚŤAŽ – STRAšIDELNý PRíBEH – VYHLÁSENIE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
23. September
Friday

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – KÚZELNÝ LES – VYHLÁSENIE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií

Október 2022

13. October
Thursday

ŠMO VO VYBÍJANEJ – ZÁKLADNÉ KOLO – ŽIAČKY ZŠ

PROPOZÍCIE ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
14. October
Friday

SVETOVý DEň ZVIERAT V CVč

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
19. October
Wednesday

ŠMO VO VOLEJBALE – ZÁKLADNÉ KOLO – ŽIACI ZŠ

PROPOZÍCIE ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
20. October
Thursday

ŠMO VO VOLEJBALE – ZÁKLADNÉ KOLO – ŽIAČKY ZŠ

PROPOZÍCIE ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
22. October
Saturday

TURISTICKýM CHODNíčKOM…

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
24. October
Monday

VýTVARNá SúťAž – KúZELNý LES – UZáVIERKA

PROZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
24. October
Monday

ŠMO V STOLNOM TENISE – ZÁKLADNÉ KOLO – ŽIACI ZŠ

PROPOZÍCIE ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
25. October
Tuesday

ŠMO V STOLNOM TENISE – ZÁKLADNÉ KOLO – ŽIAČKY ZŠ

PROPOZÍCIE ROZLOSOVANIE

Kliknúť pre viac informácií
26. October
Wednesday

ŠMO V STOLNOM TENISE – ZÁKLADNÉ KOLO – ŠTUDENTI SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
27. October
Thursday

ŠMO V STOLNOM TENISE – ZÁKLADNÉ KOLO – ŠTUDENTKY SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií

November 2022

4. November
Friday

noc duchov a strašidiel

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
7. November
Monday

ŠMO V HALOVOM FUTSALE – ZÁKLADNÉ KOLO – ŠTUDENTKY SŠ

PROPOZÍCIE 

Kliknúť pre viac informácií
8. November
Tuesday

ŠMO V HALOVOM FUTSALE – ZÁKLADNÉ KOLO – ŠTUDENTKY SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
9. November
Wednesday

výTVARNá SúťAž VIANOčNá KOLEDA – VYHLáSENIE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
10. November
Thursday

ŠMO V HALOVOM FUTSALE – ZÁKLADNÉ KOLO – ŠTUDENTI SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
13. November
Sunday

sPEVáCKA SúťAž – čO SA STALO V MESTE BETLEHEME

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
14. November
Monday

ŠMO vybíjaná žiačok ZŠ

Propozície

Kliknúť pre viac informácií
15. November
Tuesday

Stolný tenis zŠ

Propozície

Kliknúť pre viac informácií
23. November
Wednesday

výTVARNá SúťAž KúZELNý LES – VYHODNOTENIE

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
24. November
Thursday

deň študentstva – streetball

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
24. November
Thursday

dEň šTUDENTSTVA – pretláčanie rúk

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
25. November
Friday

Vianočné aranžovanie

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
26. November
Saturday

Turistickým chodníkom – Topoľčianky

PLAGÁT

Kliknúť pre viac informácií
29. November
Tuesday

ŠMO v zrýchlenom šachu – žiaci a žiačky ZŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií
30. November
Wednesday

ŠMO v zrýchlenom šachu – študenti a študentky SŠ

PROPOZÍCIE

Kliknúť pre viac informácií

2016

2017

2018

2019

2020

2021