AEROBIC MARATÓN

DEŇ NARCISOV
na podporu boja proti rakovine

 

Organizátor:                     Mesto Trnava – kancelária Zdravé mesto a Kalokagatia – CVČ v spolupráci s Aerobic studio N01 v Trnave

Termín:                              21. marec 2017

8,00 – 8,45 h. – prezentácia
8,45 – 9,00 h. – otvorenie
9,00 h. – štart maratónu

Miesto:                               Mestská športová hala v Trnave

Štartujú:                            Žiaci a žiačky II. stupňa ZŠ Trnavy a okolia.

Žiaci a žiačky stredných škôl z Trnavy a okolia.

 

PROPOZÍCIE

 

PLAGÁT