2 % z Vašich daní na činnosť pre Kalokagatia – centrum voľného času

TLAČIVO – VYHLÁSENIE o poukázaní dane 
Tlačivo- POTVRDENIE o zaplatení dane