2% Z VAŠICH DANÍ NA ČINNOSŤ PRE CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

TLAČIVÁ:

VYHLÁSENIE o poukázaní dane

POTVRDENIE o zaplatení dane