2% z vašich daní na činnosť pre Centrum voľného času

Tlačivá:

VYHLÁSENIE o poukázaní dane

POTVRDENIE o zaplatení dane