2% Z VAŠICH DANÍ NA ČINNOSŤ PRE CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Tlačivá:    VYHLÁSENIE o poukázaní dane
                 POTVRDENIE o zaplatení dane