2 % PRE KALOKAGATIU

TLAČIVÁ:
VYHLÁSENIE 2 % 
POTVRDENIE