VÝSLEDKY PODUJATÍ

ŠPORTOVÉ PODUJATIA

VÝSLEDKY – CEZPOĽNÝ BEH ŠTUDENTI SŠ
VÝSLEDKY – CEZPOĽNÝ BEH ŽIACI ZŠ  
VÝSLEDKY – VOLEJBAL ZŠ – základné kolo
VÝSLEDKY – MO ŠACH ZŠ
VÝSLEDKY – MO ŠACH SŠ
VÝSLEDKY – VYBÍJANÁ NAJMLADŠÍ ŽIACI – základné kolo
VÝSLEDKY – VYBÍJANÁ NAJMLADŠÍ ŽIACI – finále 
VÝSLEDKY – VOLEJBAL ZŠ -finále
VÝSLEDKY – MO V STOLNOM TENISE ZŠ – finále

VÝSLEDKY – MO V STOLNOM TENISE SŠ – finále
VÝSLEDKY – HALOVÝ FUTSAL SŠ – základné kolo
VÝSLEDKY – DEŇ ŠTUDENTOV
VÝSLEDKY – FUTSAL SŠ
VÝSLEDKY – TŠR ZŠ 1. kolo
VÝSLEDKY – TŠR SŠ 1. kolo
VÝSLEDKY – BASKETBAL ZŠ – základné kolo 
VÝSLEDKY – TŠR ZŠ 2. kolo 

VÝSLEDKY – TŠR SŠ 2. kolo 
VÝSLEDKY – FLORBAL SŠ 
VÝSLEDKY – BASKETBAL SŠ – základné kolo 
VÝSLEDKY – BASKETBAL ZŠ – finále 
VÝSLEDKY – MK STOLNÝ TENIS SŠ 
VÝSLEDKY – MK vo FUTSALE SŠ 
VÝSLEDKY – MK STOLNÝ TENIS ZŠ 
VÝSLEDKY – VOLEJBAL SŠ – základné kolo 
VÝSLEDKY – VYBÍJANÁ MLADŠÍCH ŽIAČOK – základné kolo
VÝSLEDKY – SILOVÝ PÄŤBOJ 
VÝSLEDKY – TŠR ZŠ 3. kolo 
VÝSLEDKY – TŠR SŠ 3. kolo
VYHODNOTENIE – MARATÓN POHYBU 
VÝSLEDKY -MO VO FLORBALE SŠ 
VÝSLEDKY – BASKETBAL SŠ – finále a dohrávky 
VÝSLEDKY – MC DONALD`S CUP
VÝSLEDKY – VOLEJBAL SŠ – finále a dohrávky
VÝSLEDKY – VYBÍJANÁ mladších žiakov ZŠ – finále a dohrávky 
VÝSLEDKY – FUTBAL CUP ZŠ – základné kolo 
VÝSLEDKY – ATLETIKA SŠ 
VÝSLEDKY – ŠMO MC DONALD 
VÝSLEDKY – ŠMO FUTBAL CUP 
VÝSLEDKY – MO ATLETIKA SŠ
VÝSLEDKY – ATLETIKA MO – ZŠ 
VÝSLEDKY – ATLETIKA MK – ZŠ 
VÝSLEDKY – MC DONALD ŠMK 
VÝSLEDKY – FUTBAL CUP MK – CHLAPCI 
VÝSLEDKY – FUTBAL CUP MK – DIEVČATÁ