KRÚŽOK – JOGA

Cvičitelia Mgr. Ľubica Adamovská a Ing. Daniel Viskupič sú členmi: Jogovej spoločnosti na Slovensku

Hlavným cieľom osemstupňovej jogy je spevniť a posilniť fyzické telo, naučiť sa správne dýchať, uvolniť napätie, zlepšiť koncentráciu a postupne dosiahnuť fyzickú a psychickú pohodu, teda zlepšiť kvalitu svojho života.

Joga je určená pre dospelých záujemcov o cvičenie jogy od 18-tich rokov a horná veková hranica nie je obmedzená vekom. Cvičenie je určené pre zdravé osoby, ale i pri určitých zdravotných problémoch, možno cvičiť s individuálnym prístupom a zohľadnením svojho zdravotného problému. Cvičiť môžu tak ako začiatočníci, tak aj pokročilejší.

Naša joga sa nezameriava na cvičenie s deťmi, pretože naše cvičenia nie sú im prispôsobené. 

Na krúžku sa učíme nie len telesným cvičeniam, ale i tvorbe takých hodnôt ako je pokojná a príjemná atmosféra, vzájomná tolerancia, neubližovanie si, postupné sebapoznávanie a uvedomenie si možnosti svojej vlastnej zmeny.