GITAROVÝ KRÚŽOK

Gitarový krúžok ponúka zaujímavú alternatívu učenia hry na gitaru. Narozdiel od štandardných metód sa snažíme gitaru vyučovať jednoducho, interaktívne, bez množstva teórie, písania, či dokonca učenia nôt. Gitaru na všetkých úrovniach vyučujeme prostredníctvom moderných piesní a aktuálnych hitov z domácej aj zahraničnej hudobnej scény. Hru na gitare rozdeľujeme na tri základné úrovne:
1. začiatočníci
2. mierne pokročilí – naväzujú na začiatočníkov postupným osvojovaním náročnejších akordov, rytmov a piesní až po prvé jednoduchšie vybrnkávačky či iné náročnejšie techniky
3. pokročilí
Od septembra 2017 ponúkame aj hodiny hry na gitare pre dospelých na úrovni od začiatočníkov po mierne pokročilých.