AKTUÁLNA INFORMÁCIA – SLÁVIK SLOVENSKA 2021

 Výkonný výbor Slávika Slovenska 2021, plne rešpektujúc súčasnú pandemickú situáciu na Slovensku a v záujme regulárnosti  priebehu 30. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže detí a mládeže SLÁVIK SLOVENSKA 2020/2021, sa rozhodol  p r e l o ž i ť  konanie súťaže na jarné mesiace roku 2022!
Doterajšie Propozície súťaže strácajú účinnosť, na budúci rok budú vydané nové, aktualizované Propozície SS 2022.

Ďakujeme spoločnosti

FENIX

za sponzorský dar
 viac info tu

expodom logo

lesy sr
  Odštepný závod Smolenice

mcdonald