Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ  sa od 17.5.2021 obnovuje  činnosť CVČ.
Krúžky budú prebiehať prezenčnou formou podľa aktuálne platného rozvrhu.
Zároveň prosíme rodičov detí, ktoré nemajú uhradený poplatok za krúžok, aby platbu (9 Eur) zrealizovali čo najskôr. Do poznámky je treba uviesť meno dieťaťa a názov krúžku.

Povinnosť podávať tlačivo o bezinfekčnosti je každých 7 dní.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti:  žiak/zákonný zástupca
Vyhlásenie o bezinfekčnosti:  plnoletý žiak
Vyhlásenie o bezinfekčnosti zamestnanca

Prosíme rodičov detí prihlásených na letný tábor v CVČ, aby platby (60Eur/dieťa) uhradili bezhotovostne najneskôr do 15.6.2021.

Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a termín tábora.

SÚŤAŽ ŠKOLSKÝCH A TRIEDNYCH ČASOPISOV je zrušená

 

expodom logo

lesy sr
  Odštepný závod Smolenice

mcdonald