Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné predložiť len v prípade absencie dlhšej ako 5 dní
(víkendy a sviatky sa NEPOČÍTAJÚ).
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy
a školského zariadenia

Ďakujeme spoločnosti

FENIX

za sponzorský dar
 viac info tu

expodom logo

lesy sr
  Odštepný závod Smolenice

mcdonald