Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa činnosť prevádzky CVČ od 12.10.2020 prerušuje do odvolania.

Nebude sa konať žiadne podujatie organizované CVČ a nebude sa realizovať ani záujmová činnosť. Informácie budeme priebežne aktualizovať.

Bližšie informácie TU

     

Literárne práce k súťaži „PRVOSIENKY“ môžete zasielať mailom na adresu cvc.kalokagatia@gmail.com.

SÚŤAŽ ŠKOLSKÝCH A TRIEDNYCH ČASOPISOV je zrušená

expodom logo

lesy sr
  Odštepný závod Smolenice

mcdonald