Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa činnosť prevádzky CVČ od 12.10.2020 prerušuje do odvolania.

Nebude sa konať žiadne podujatie organizované CVČ a nebude sa realizovať ani záujmová činnosť. Informácie budeme priebežne aktualizovať.

Bližšie informácie TU

Výtvarná súťaž POPARTOVÝ PORTRÉT stále prebieha. Práce môžete priniesť do 23.10.2020.

expodom logo

lesy sr
  Odštepný závod Smolenice

mcdonald