Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a pozastavenia uplatňovania COVID Automatu má
CVČ mimoriadne prerušené vyučovanie a prevádzku
v období od 29. novembra 2021 do 7. januára 2022. Prevádzku je možné zabezpečiť
iba dištančnou formou.

                                                                                       

Majstrovstvá Trnavského kraja študentov a študentiek SŠ a žiakov a žiačok ZŠ v šachu 2021

Na základe rozhodnutia vedúcej odboru školstva OÚ sa s účinnosťou od 1.11.2021 pozastavujú športové súťaže do 31.12.2021 z dôvodu vývoja pandémie v našom kraji.  

Ďakujeme spoločnosti

FENIX

za sponzorský dar
 viac info tu

expodom logo

lesy sr
  Odštepný závod Smolenice

mcdonald