Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa činnosť prevádzky CVČ od 12.10.2020 prerušuje do odvolania.

Nebude sa konať žiadne podujatie organizované CVČ a nebude sa realizovať ani záujmová činnosť. Informácie budeme priebežne aktualizovať.

Bližšie informácie TU

UZÁVIERKA VÝTVARNEJ SÚŤAŽE – OKO – ZRKADLO DUŠE SA PREDLŽUJE  DO 28.2.2021.
PRÁCE BUDE MOŽNÉ ODOVZDÁVAŤ 1.3.2021 v CVČ v čase od 8,00 do 15,00 h.

INFORMÁCIE PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME.

Literárne práce k súťažiam „KEĎ SI VYMÝŠĽAM“ a „STRAŠIDELNÝ PRÍBEH“ môžete zasielať mailom na adresu cvc.kalokagatia@gmail.com.

  Centrum voľného času vyhlasuje výtvarnú súťaž

expodom logo

lesy sr
  Odštepný závod Smolenice

mcdonald