VÝTVARNÉ SÚŤAŽE NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Veková kategória: Výtvarné súťaže sú určené všetkým vekovým kategóriám – deťom predškolského veku, žiakom ZŠ, študentom SŠ, SOŠ a žiakom špeciálnych škôl pre región mesta Trnava a okresu Trnava.

 

Priestory určené na inštaláciu výstav :

  • KINOSÁLA – v tejto miestnosti sú vystavované všetky výtvarné práce prebiehajúcich výtvarných výstav;
  • PRECHODNÁ MIESTNOSŤ – poskytuje atraktívne priestory pre galériu najlepších výtvarných prác. Vystavené práce budú inštalované a obmieňané v určených časových intervaloch;
  • OSTATNÉ – výstavy v spolupráci s Mestom Trnava budú inštalované vo výstavných priestoroch západného krídla radnice.

Plán výtvarných súťaží:

VIETE VYCVIČIŤ DRAKA? súťaž je zaradená do TIRNAVIA TROPHYprostredníctvom výtvarného prejavu stvárnite dračí svet a mierumilovnú dračiu utópiu neuveriteľnej trilógie a dobrodružstiev chlapca Štikúta a jeho bezzubého draka. Vyberte si z množstva farebných drakov a tie výtvarne spracujte do krásnych kompozícií. Zamerajte sa na detaily – tvar, spracovanie povrchu tela drakov a za použitia nadmernej dávky fantázie vytvorte nádherné diela. Formát plošných prác do A2.

Uzávierka :                 11. 10. 2019

Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. a II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

PROPOZÍCIE

MAĽOVANÝ SEN VIANOC – súťaž je určená deťom materských škôl a žiakom základných škôl v Trnave – vyjadrite atmosféru a čarovné dni Vianoc, tradície, pokoj, pohodu a lásku, darčeky a rodinnú pohodu. Navštívte prostredníctvom výtvarného prejavu vianočné trhy a s tým súvisiace divadelné či hudobné predstavenia. Pracovať môžete ľubovoľnými technikami s použitím rôznorodých materiálov. Formát plošných prác do A2.

Uzávierka :                 29. 11. 2019

Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. stupňa ZŠ
žiaci  II. stupňa ZŠ + osemročné gymnáziá
žiaci špeciálnych ZŠ

PROPOZÍCIE

FANTASTICKÉ TVORY BÁJNYCH MYTOLÓGIÍ Ponorte sa prostredníctvom výtvarného prejavu do zázračného mytologického a bájneho sveta. Vyberte si z množstva príšer – bájny Pegas, Minotauros, nezabudnite na jednorožca, sfingu, kentaura, chiméru, harpyu, sirénu a mnoho iných. Nakreslite farebný, tajomný svet, kdeh nechýba fantázia a kreativita. Výber techniky je ľubovoľný, formát prác do A2.

Uzávierka :                       30. 1. 2020

Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. a II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

PROPOZÍCIE

AVATAR – tento sci-fi film uzatvára našu výtvarnú tvorbu plnú fantázie. Avatar otvára pred nami neuveriteľný svet za hranicami našej fantázie. Novoobjavená vzdialená planéta Pandora je mierumilovné miesto, s obyvateľmi žijúcimi v súlade s prekrásnou vegetáciou planéty. Pobyt pre človeka je však na Pandore možný až po vytvorení jeho genetického dvojníka, hybridu Avatara, ktorý  fyzicky zodpovedá pôvodnému obyvateľstvu Pandory. Má fluorescentnú modrú kožu a dosahuje 3m výšky. Táto téma je určená vyspelým výtvarníkom, ktorými bezpochyby ste aj vy. Umožňuje zapojiť do práce dávku fantázie a kreativity. Použite ľubovoľné technky, využite ponúkanú bohatú farebnosť. Formát plošných prác do A2.

Uzávierka :                       6. 4. 2020

Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. a II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

PROPOZÍCIE

ZEM JE LEN JEDNA  –- výtvarná súťaž pri príležitosti Dňa Zeme. Propozície k tejto súťaži budú zaslané podrobne a osobitne.

Uzávierka :                       prihlášky do 17. 4. 2020

Vekové kategórie :          žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ            

PROPOZÍCIE     

MOJA TRNAVA  – 23. ročník – súťaž je zaradená do TIRNAVIA TROPHY – tradičná výtvarná súťaž pre všetky vekové kategórie – stvárnenie svojho mesta a svojich predstáv o ňom (napr. ako by som riešila dopravu v meste budúcnosti, ako si predstavujem prezentáciu kultúry v meste, vybudovanie detských ihrísk a športovísk, ale aj Trnava a jej remeslá, neodmysliteľný trnavský jarmok, Dobrofest, Trnavská brána atď., ďalej práca rôznych skupín obyvateľstva – trnavskí policajti, hasiči a pod.) Rozvinúť danú tému s dôrazom na použitie ľubovoľnej techniky. Vítané sú aj priestorové kompozície. Formát plošných prác do A2.

Uzávierka :                       15. 4. 2020

Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. a II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

PROPOZÍCIE

Plán výtvarných súťaží je definitívny. Na každú výtvarnú súťaž budú ešte pravidelne posielané propozície a termíny súťaží. Upozornenie – ak máte záujem, výtvarné práce si môžete vyzdvihnúť jeden mesiac po skončení výstavy v K – CVČ na Streleckej ul. Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ K – CVČ

Kontakt : Eva VENHARTOVÁ, tel. č. 3236/697