VÝTVARNÉ SÚŤAŽE NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Veková kategória: Výtvarné súťaže sú určené všetkým vekovým kategóriám – deťom predškolského veku, žiakom ZŠ, študentom SŠ, SOŠ a žiakom špeciálnych škôl pre región mesta Trnava a okresu Trnava.

 

Plán výtvarných súťaží:

CESTA OKOLO SVETA– súťaž je zaradená do TIRNAVIA TROPHY. prostredníctvom výtvarného prejavu stvárnite jednotlivé mestá sveta – ich najzaujímavejšie dominanty, zaujímavosti a nevšednosti – Eiffelova, veža, Čínsky múr, Golden gate, Šikmá veža v Pise, Taj Mahal, Socha Slobody, Koloseum – nezabudnite na slovenské skvosty – Bratislavský a Spišský hrad a mnoho iných. Vytvorte malú „minieurópu“, ktorá už v Brusseli stojí. Rozšírte ju na celý svet a urobte zo svojich výtvorov nevšedný zážitok. S pomocou pedagogického usmernenia a za použitia množstva výtvarných techník vytvorte zaujímavé kompozície. Formát plošných prác do A2.

Uzávierka :                 13. 10. 2018

Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. a II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

PROPOZÍCIE

MAĽOVANÝ SEN VIANOC – súťaž je určená deťom materských škôl a žiakom základných škôl v Trnave – vyjadrite atmosféru a čarovné dni Vianoc, tradície, pokoj, pohodu a lásku, darčeky a rodinnú pohodu. Navštívte prostredníctvom výtvarného prejavu vianočné trhy a s tým súvisiace divadelné či hudobné predstavenia. Pracovať môžete ľubovoľnými technikami s použitím rôznorodých materiálov. Formát plošných prác do A2.

Uzávierka :                 29. 11. 2018

Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. stupňa ZŠ
žiaci  II. stupňa ZŠ + osemročné gymnáziá
žiaci špeciálnych ZŠ

PROPOZÍCIE

ZVIERATÁ V MORI A NA POBREŽÍ … Ponorte sa prostredníctvom výtvarného prejavu do hlbín morí a oceánov – na každom z týchto miest môžete nájsť živočíchov, ktorí svojou nevšednou farebnosťou a tvarmi vyrážajú dych. Vytvorte podmorskú džungľu plnú rastlín s húfmi farebných rybičiek a iných zaujímavých obyvateľov. Ani morské pobrežie nie je bez života – pobrežie a skalnaté jazierka sú vhodné pre život morských obyvateľov. Nakreslite farebný, tajomný svet, nech nechýba fantázia a kreativita. Výber techniky je ľubovoľný, formát prác do A2.

Uzávierka :                       1. 2. 2019

Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. a II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

PROPOZÍCIE

KRÁĽOVSTVO ZVIERAT V afrických savanách, na slnečnej púšti, na prériách a stepiach… Vzdialená exotika vo výtvarnom prejave. Prostredníctvom výtvarného prejavu vytvorte malú galériu nádherných, divokých zvierat s nevšedným výzorom, žijúcich v Afrike, Austrálii, Galapágoch, Novom Zélande atď., na pláňoch suchých saván, na púšti a vysokých horách. Vyberte si tie výnimočné – najmä svojim zafarbením alebo stavbou tela, napr. žirafa, zebra, slon… ale aj nádherné mačkovité šelmy – levy, tigre, leopardy a mnoho iných. Uplatnite fantáziu a kreativitu za použitia ľubovoľných techník, využite ponúkanú bohatú farebnosť. Formát plošných prác do A2.   

Uzávierka :                       5. 4. 2019

Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. a II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

PROPOZÍCIE

  • ZEM JE LEN JEDNA  –- výtvarná súťaž pri príležitosti Dňa Zeme. Propozície k tejto súťaži budú zaslané podrobne a osobitne.

Uzávierka :                       prihlášky do 13. 4. 2019

Vekové kategórie :          žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ            

PROPOZÍCIE     

  • MOJA TRNAVA  – 22. ročník – tradičná výtvarná súťaž pre všetky vekové kategórie – stvárnenie svojho mesta a svojich predstáv o ňom (napr. ako by som riešila dopravu v meste budúcnosti, ako si predstavujem prezentáciu kultúry v meste, vybudovanie detských ihrísk a športovísk, ale aj Trnava a jej remeslá, neodmysliteľný trnavský jarmok, Dobrofest, Trnavská brána atď., ďalej práca rôznych skupín obyvateľstva – trnavskí policajti, hasiči a pod.) Rozvinúť danú tému s dôrazom na použitie ľubovoľnej techniky. Vítané sú aj priestorové kompozície. Formát plošných prác do A2.

Uzávierka :                       15. 4. 2019

Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. a II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

PROPOZÍCIE

Plán výtvarných súťaží je definitívny. Na každú výtvarnú súťaž budú ešte pravidelne posielané propozície a termíny súťaží. Upozornenie – ak máte záujem, výtvarné práce si môžete vyzdvihnúť jeden mesiac po skončení výstavy v K – CVČ na Streleckej ul. Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ K – CVČ

Kontakt : Eva VENHARTOVÁ, tel. č. 3236/697