ROZVRH HODÍN 

PONDELOK

                   1500                                             KERAMICKÝ

                   1530                                             DFS TRNAVČEK  – prípravka

                   1615                                                            KERAMICKÝ

                   1630                                             DFS TRNAVČEK sk. chlapci B+C

                   1700                                             JOGA

                   1745                                            DFS TRNAVČEK sk. dievčatá B2+C1+C2                 

 – dielňa

 – kinosála

 – dielňa

 – kinosála

 – herňa

 – kinosála

UTOROK

                   1345                                                           HRA NA KEYBOARD

                   1445                                                            HRA NA KEYBOARD

                   1500                                                            ZUMBA

                   1500                                                            VÝTVARNÝ – ZŠ

                   1515                                                            PROGRAMOVANIE  2 A

                   1530                                                            MESTO DETÍ – TRNAVA

                   1545                                                            HRA NA KEYBOARD

                   1615                                                            PROGRAMOVANIE  2 B

                   1630                                                            MALÁ ŠKOLA PEČENIA

                   1645                                                            HRA NA KEYBOARD

                   1800                                                            KALANETIKA

                   1800                                                            STEP tanec

– fitnes

– fitnes

– kinosála

– dielňa

– PC učebňa

– herňa

– fitnes

– PC učebňa

– dielňa

– fitnes

– fitnes

– kinosála

STREDA

                   1330                                                           ELEKTRICKÁ GITARA                

                   1445                                                           HRA NA KEYBOARD

                   1520                                             JOGA

                   1530                                                           VÝTVARNÝ – MŠ                              

                   1545                                            DFS TRNAVČEK skup. C

                   1545                                                           HRA NA KEYBOARD     

                   1600                                                          Výroba handmade produktov  

                   1630                                                           KERAMICKÝ – MŠ            

                   1645                                            DFS TRNAVČEK skup. A

                   1645                                                           HRA NA KEYBOARD

                   1700                                            JOGA

                   1800                                            DFS TRNAVČEK skup. B

– fitnes

 – herňa

 – dielňa

 – kinosála

 – fitnes

 – PC učebňa

 – dielňa

 – kinosála

 – fitnes

 – herňa

 – kinosála

ŠTVRTOK

                   1400                                                            KLASICKÁ GITARA – začiatočníci 1

                   1445                                                            KLASICKÁ GITARA – začiatočníci starší

                   1530                                                            KLASICKÁ GITARA – začiatočníci 2

                   1530                                                            FOLKLÓRNA ŠKOLIČKA

                   1600                                                            ŠACH                        

                   1600                                                            PLASTIKOVÍ MODELÁRI 

                   1630                                                            KLASICKÁ GITARA – mierne pokročilí 1

                   1630                                                            FOLKLÓRNA ŠKOLIČKA

                   1715                                                            KLASICKÁ GITARA – pokročilí

                   1730                                                            FOLKLÓRNA ŠKOLIČKA

                   1800                                                            KALANETIKA

 – fitnes

 – fitnes

 – fitnes

– kinosála

 – herňa

 – dielňa

 – fitnes

 – kinosála

 – PC učebňa

 – kinosála

 – fitnes

PIATOK

                   1315                                                              HRA NA KEYBOARD

                    1500                                                             PROGRAMOVANIE 1A

                    1415                                                             HRA NA KEYBOARD

                    1530                                                             HIP HOP

                    1600                                                             PROGRAMOVANIE 3A

                    1515                                                             HRA NA KEYBOARD

                    1630                                                             BREAK DANCE                  

                    1700                                                             PROGRAMOVANIE                

– fitnes

 – PC učebňa

– fitnes

 – kinosála

 – PC učebňa

– fitnes

 – kinosála

 – PC učebňa

SOBOTA

                   800 – 1600                                                 Turista roka 

 – 1x mesačne vychádzky do prírody