ROZVRH HODÍN 2019/2020  

PONDELOK

                    1400                   Hra na KEYBOARD

                    1500                     Hra na KEYBOARD

                    1600                     Hra na KEYBOARD

                     1430                 ELEKTRICKÁ GITARA

                     1530                  KERAMICKÝ – ZŠ začiatočníci

                     1700               KERAMICKÝ – pokročilí         

                     1500                 PROGRAMOVANIE- JITA 1A         

                     1600                 PROGRAMOVANIE – JITA  2B

                     1700                 PROGRAMOVANIE – JITA 2A

                     1600                     DFS TRNAVČEK  – AB

                     1730                  DFS TRNAVČEK  – C

                    

 

                                  

 –  hudobná miestnosť

 –  hudobná miestnosť

 –  hudobná miestnosť

 –  kancelária riaditeľa

 –  dielňa

 –  dielňa

 –  počítačová učebňa

 –  počítačová učebňa

 – počítačová učebňa

 – spoločenská miestnosť

 – spoločenská miestnosť

UTOROK

                     1400                  Hra na KEYBOARD                                    

                     1500                 Hra na KEYBOARD                                     

                     1600                 Hra na KEYBOARD                                  

                     1700                 Hra na KEYBOARD             

                     1600                HANDMADE          

                      1530               VÝTVARNÝ MŠ                                                                               

                     1700                    JOGA                      

                     1800                  KALANETIKA                         

                    

 

                 

– hudobná miestnosť

– hudobná miestnosť

– hudobná miestnosť

– hudobná miestnosť

– športová miestnosť

– dielňa

– športová miestnosť

– športová miestnosť

STREDA

                    1300                PC kurz pre seniorov

                    1500                Hra na KEYBOARD

                    1600                Hra na KEYBOARD

                    1510                 ELEKTRICKÁ GITARA

                     1430               STRELECKÝ

                    1510                  PROGRAMOVANIE – JITA 3A

                    1610                   PROGRAMOVANIE – JITA 6A

                    1710                   PROGRAMOVANIE – JITA 1B

                    1500                  VÝTVARNÝ ZŠ

                    1645                     KERAMICKÝ MŠ

                    1600               DFS TRNAVČEK – C

                    1715              DFS TRNAVČEK – AB

                 

– počítačová učebňa

– hudobná miestnosť

– hudobná miestnosť

– kancelária riaditeľa

–  spoločenská miestnosť

 – počítačová učebňa

 – počítačová učebňa

 – počítačová učebňa

– dielňa

– dielňa

– spoločenská miestnosť

– spoločenská miestnosť

ŠTVRTOK

                    1430                   MALÁ ŠKOLA VARENIA 

                    1400                   ELEKTRICKÁ GITARA

                    1600                   FOLKLÓRNA ŠKOLIČKA

                    1700                  DFS TRNAVČEK – prípravka    

                    1500                   FOTOGRAFICKÝ

                    1600                     ŠACH

                   1600                      PLASTIKOVÍ MODELÁRI

                   1800                     KALANETIKA     

                 

– kuchyňa 

– kancelária riaditeľa

– spoločenská miestnosť

– spoločenská miestnosť

– počítačová učebňa 

– hudobná miestnosť

– dielňa

– športová miestnosť

PIATOK

                   830                    ELEKTRICKÁ GITARA 

                  1400                   Hra na GITARU – začiatočníci I.

                  1445                   Hra na GITARU – začiatočníci II.

                  1530                  Hra na GITARU – mierne pokročilí I.

                  1615                  Hra na GITARU – mierne pokročilí II.

                  1700                  Hra na GITARU – dospelí

                  1600                  JOGA 

                          

– kancelária riaditeľa

– hudobná miestnosť

– hudobná miestnosť

– hudobná miestnosť

– hudobná miestnosť

– hudobná miestnosť

– spoločenská miestnosť

SOBOTA

                   800 – 1600                                                 Turista roka 

 – 1x mesačne vychádzky do prírody