ROZVRH HODÍN 2017 NEAKTUÁLNY

PONDELOK

                    1400                 Hra na KEYBOARD

                    1500                 Hra na KEYBOARD

                    1600                 Hra na KEYBOARD

                     1800                 Hra na KEYBOARD

                     1500                   KERAMICKÝ – ZŠ začiatočníci

                     1630               KERAMICKÝ – pokročilí                   

                     1545                    DFS TRNAVČEK – dievčatá C

                     1630                  DFS TRNAVČEK – dievčatá A

                     1630                  DFS TRNAVČEK – dievčatá A

                     1730                  DFS TRNAVČEK – chlapci A

                     1730                  DFS TRNAVČEK – chlapci B, C

                     1700                  JOGA

 

                                  

 –  fitnes

 –  fitnes

 –  fitnes

 –  fitnes

 – dielňa

 – dielňa

 – kinosála

 – kinosála (párny týždeň)

 – kinosála (nepárny týždeň)

 – kinosála (párny týždeň)

 – kinosála (nepárny týždeň)

 – herňa

UTOROK

                     1445                       ELEKTRICKÁ GITARA   

                     1345                 Hra na KEYBOARD                                    

                     1445                   Hra na KEYBOARD                                     

                     1545                   Hra na KEYBOARD                                  

                     1645                  Hra na KEYBOARD                                   

                     1600                       FOTOGRAFICKÝ                                         

                     1500                       ZUMBA                                                                                       

                     1600                       VÝTVARNÝ ZŠ                                             

                     1800                  KALANETIKA                                                

 

                 

– kancelária riaditeľa

– fitnes

– fitnes

– fitnes

– fitnes

– herňa

– kinosála

– dielňa

– fitnes

STREDA

                    1330                  Hra na KEYBOARD

                    1430                  Hra na KEYBOARD

                    1500                   PROGRAMOVANIE – JITA 1A

                    1600                   PROGRAMOVANIE – JITA 1B

                    1530                  Hra na KEYBOARD

                    1630                  Hra na KEYBOARD

                    1530                    VÝTVARNÝ MŠ

                    1645                       KERAMICKÝ MŠ

                    1600                    VÝROBA HANDMADE PRODUKTOV

                    1545               DFS TRNAVČEK – skupina C

                    1630              DFS TRNAVČEK – skupina B

                    1730                  DFS TRNAVČEK – skupina A

                    1520                        JOGA

                    1700                  JOGA

                   

– fitnes

– fitnes

 – počítačová učebňa

 – počítačová učebňa

– fitnes

– fitnes

– dielňa

– dielňa

– prechodná miestnosť

– kinosála

– kinosála

– kinosála

– herňa

– herňa

ŠTVRTOK

                    1345                   Hra na ZOBCOVÚ A PR. FLAUTU

                    1430                   Hra na ZOBCOVÚ A PR. FLAUTU

                    1430                   MALÁ ŠKOLA VARENIA    

                    1515                   Hra na ZOBCOVÚ A PR. FLAUTU

                    1800                   Hra na ZOBCOVÚ A PR. FLAUTU

                    1445                     ELEKTRICKÁ GITARA

                    1545                FOLKLÓRNA ŠKOLIČKA

                    1645                   FOLKLÓRNA ŠKOLIČKA

                    1745                DFS TRNAVČEK – prípravka

                    1600                     ŠACH

                   1600                      PLASTIKOVÍ MODELÁRI

                   1800                     KALANETIKA     

                 

– fitnes

– fitnes

– dielňa (kuchynka)

– fitnes

– fitnes

– kancelária riaditeľa

– kinosála

– kinosála

– kinosála

– herňa

– dielňa

– fitnes

 

PIATOK

                   1400                  PROGRAMOVANIE – JITA 3A

                   1500              PROGRAMOVANIE – JITA 3B

                   1600              PROGRAMOVANIE – JITA 2A

                   1700                   PROGRAMOVANIE – JITA 4A

                   1400                  Hra na GITARU – začiatočníci I.

                   1445                   Hra na GITARU – začiatočníci II.

                    1530                  Hra na GITARU – mierne pokročilí I.

                    1615                  Hra na GITARU – mierne pokročilí II.

                    1700                  Hra na GITARU – dospelí

                    1600              HIP HOP

                          

– počítačová učebňa

– počítačová učebňa

– počítačová učebňa

– počítačová učebňa

– fitnes

– fitnes

– fitnes

– fitnes

– fitnes

– kinosála

SOBOTA

                   800 – 1600                                                 Turista roka 

 – 1x mesačne vychádzky do prírody