Prihláška a rozhodnutia – TU 

Pri prihlásení dieťaťa na krúžok je potrebné vypísať a OSOBNE priniesť podpísanú prihlášku aj rozhodnutie.