Pri úhrade záujmových útvarov cez internet banking  IBAN:  
SK29 5600 0000 0011 1243 3008
Do správy pre príjímateľa uveďte, prosím, meno dieťaťa a názov krúžku.