PC KURZ pre dospelých a seniorov

Kalokagatia – centrum voľného času organizuje Počítačový kurz pre dospelých a seniorov. Čo všetko sa na ňom naučíte?

pckurz

Obsah Kurzu

Prostredie MS Windows
MS Word: písanie, úprava textu, vloženie a úprava tabuľky, vloženie a úprava obrázku
MS Excel: Zadávanie jednoduchých údajov, úprava a triedenie údajov
Internet: práca s webom a elektronickou poštou (e-mailom)

Organizačné informácie

Dĺžka kurzu: 8 stretnutí s dĺžkou 2 hodiny
Čas: v dohodnutý deň od 13:00 do 15:00
Cena : 18 EUR

Kontakt

Mgr. Ivana Rakúsová
033 / 32 36 697