ŠKOLSKÉ MO V BASKETBALE ŽIAČOK ZŠ

Vyhlasovateľ:                          MŠ VVaŠ SR

Organizátor :                          Kalokagatia – CVČ v Trnave

Termín:                                    17. januára 2017 o 9,00 h.

Vekové kategórie:                 Žiačky základných škôl nar. 1. 1. 2001 a ml.

Hrací čas a systém hry:       4×6 min – čistý čas (prípadne 2×12 alebo 2×10 minút podľa dohody vedúcich družstiev) – hrá sa v skupine systémom každý s každým.

Prvé zo skupín odohrajú finále o 1.-3. miesto, druhé zo skupín hrajú o 4.-6. miesto, tretie zo skupín o 7. – 9. miesto a štvrté o 10.-11. miesto.

Predpis:                                  Družstvo tvorí 10 hráčov. Súťaží sa podľa platných pravidiel basketbalu a tohto predpisu. Už na základné kolo je potrebné odovzdať súpisku vytlačenú z portálu www.skolskysport.sk a potvrdenú riaditeľom školy.

 

PROPOZÍCIE A ROZLOSOVANIE

 

Kontakt:  Lenka BARTKOVÁ, tel.č. 3236/697