Január

10. január
Utorok

ŠALIANSKY MAŤKO – OKRESNÁ SÚŤAŽ

24. ročník okresnej súťaže v prednese slovenskej povesti   Vyhlasovateľ:                            Matica Slovenská […]

Kliknúť pre viac informácií
11. január
Streda

ŠKOLSKÉ MO VO VOLEJBALE ŠTUDENTOV SŠ

Vyhlasovateľ :                  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mesto Trnava Usporiadateľ :                  Kalokagatia – CVČ v Trnave v spolupráci so zúčastnenými školami Termín:        […]

Kliknúť pre viac informácií
12. január
Štvrtok

ŠKOLSKÉ MO VO VOLEJBALE ŠTUDENTIEK SŠ

Vyhlasovateľ :                  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mesto Trnava Usporiadateľ :                  Kalokagatia – CVČ v Trnave v spolupráci so zúčastnenými školami Termín:        […]

Kliknúť pre viac informácií
17. január
Utorok

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA ZŠ a OGY

POZVÁNKA

Kliknúť pre viac informácií
17. január
Utorok

ŠKOLSKÉ MO V BASKETBALE ŽIAČOK ZŠ

Vyhlasovateľ:                          MŠ VVaŠ SR Organizátor :                […]

Kliknúť pre viac informácií
18. január
Streda

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA SŠ

POZVÁNKA

Kliknúť pre viac informácií
19. január
Štvrtok

ŠKOLSKÉ MO V BASKETBALE ŽIAKOV ZŠ

Vyhlasovateľ:                          MŠ VVaŠ SR Organizátor :                […]

Kliknúť pre viac informácií
25. január
Streda

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK ZŠ – 1. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:                  […]

Kliknúť pre viac informácií
26. január
Štvrtok

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK SŠ – 1. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:  1. kolo 26. 1. 2016 2. kolo   3. […]

Kliknúť pre viac informácií
27. január
Piatok

SUPERSTAR – okresná súťaž v speve

17. ročník okresnej súťaže v speve populárnej piesne – jednotlivci Vyhlasovateľ a organizátor:           Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Miesto […]

Kliknúť pre viac informácií
28. január
Sobota

TURISTICKÝM CHODNÍKOM… K JASKYNI DRINY

Kliknúť pre viac informácií

Február

1. február
Streda

ŠKOLSKÉ MO V BASKETBALE ŠTUDENTIEK SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                 MŠ VVaŠ SR Organizátor:                  Kalokagatia – […]

Kliknúť pre viac informácií
1. február
Streda

EXOTICKÉ VTÁKY – VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

Kliknúť pre viac informácií
1. február
Streda

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

Vyhlasovateľ:                   MŠVVaŠ SR Organizátor:                    Kalokagatia – CVČ a Okresný […]

Kliknúť pre viac informácií
2. február
Štvrtok

ŠKOLSKÉ MO V BASKETBALE ŠTUDENTOV SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                 MŠ VVaŠ SR Organizátor:                  Kalokagatia – […]

Kliknúť pre viac informácií
6. február
Pondelok

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

Termín:                     6. februára 2017 Miesto:                      Kalokagatia – […]

Kliknúť pre viac informácií
7. február
Utorok

MO VO VOLEJBALE SŠ

VÝSLEDKY

Kliknúť pre viac informácií
9. február
Štvrtok

ŠALIANSKY MAŤKO – KRAJSKÉ KOLO

24. ročník v prednese slovenskej povesti Krajské kolo Vyhlasovateľ:                    MO MS Šaľa, redakcia časopisu Slniečko v […]

Kliknúť pre viac informácií
12. február
Nedeľa

DETSKÝ KARNEVAL

 

Kliknúť pre viac informácií
13. február
Pondelok
14. február
Utorok

MO V BASKETBALE ŽIAKOV ZŠ

Kliknúť pre viac informácií
15. február
Streda

ŠKOLSKÉ MO VO FLORBALE ŠTUDENTOV SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                   MŠVVaŠ SR, OÚ Trnava – odbor školstva Organizátor:                     Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín:                              15. februára 2017 o 10,00 h. Kategória: […]

Kliknúť pre viac informácií
15. február
Streda

MO V BASKETBALE ŽIAČOK ZŠ

Kliknúť pre viac informácií
16. február
Štvrtok

ŠKOLSKÉ MO VO FLORBALE ŠTUDENTIEK SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                   MŠVVaŠ SR, OÚ Trnava – odbor školstva Organizátor:                     Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín:                              16. februára 2017 o 10,00 h. Kategória:                         […]

Kliknúť pre viac informácií
20. február
Pondelok

JARNÉ PRÁZDNINY S KALOKAGATIOU

Kliknúť pre viac informácií
28. február
Utorok

MK V HALOVOM FUTSALE ŠTUDENTOV SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                        MŠVVaŠ SR Spoluvyhlasovateľ:              SAŠŠ […]

Kliknúť pre viac informácií

Marec

1. marec
Streda
1. marec
Streda

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK ZŠ – 2. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:                   […]

Kliknúť pre viac informácií
1. marec
Streda

RYBY, ŽABY, PLAZY, JAŠTERICE… A VŠETKY OBOJŽIVELNÍKY

 

Kliknúť pre viac informácií
3. marec
Piatok

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK SŠ – 2. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:                 […]

Kliknúť pre viac informácií
6. marec
Pondelok

MK V STOLNOM TENISE ŠTUDENTOV A ŠTUDENTIEK SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                         MŠVVaŠ SR Spoluvyhlasovateľ:               SAŠŠ […]

Kliknúť pre viac informácií
8. marec
Streda

MK V STOLNOM TENISE ŽIAKOV A ŽIAČOK ZŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                        MŠVVaŠ SR Spoluvyhlasovateľ:              SAŠŠ […]

Kliknúť pre viac informácií
9. marec
Štvrtok

KEĎ SI VYMÝŠĽAM – VYHODNOTENIE

Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční dňa 9. marca 2017 o 13,30 v Kalokagatia – CVČ na Streleckej ul. 1 v Trnave.   VYHODNOTENIE

Kliknúť pre viac informácií
9. marec
Štvrtok

UMELECKÝ PREDNES – SEMINÁR

Kliknúť pre viac informácií
9. marec
Štvrtok

EXOTICKÉ VTÁKY – VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

Výtvarné práce budú vystavené v priestoroch Kalokagatia – CVČ. Ceny a diplomy budú odovzdané na vyhodnotení dňa 9. marca 2017 o 13,30 h. v K […]

Kliknúť pre viac informácií
16. marec
Štvrtok

ŠKOLSKÉ MO VO VYBÍJANEJ MLADŠÍCH ŽIAČOK ZŠ

školský rok 2016/2017   Vyhlasovateľ :                   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Organizátor :        […]

Kliknúť pre viac informácií
16. marec
Štvrtok

PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU

okresná súťaž v speve ľudovej piesne Organizátor:                        Mesto Trnava, Kalokagatia – centrum voľného času […]

Kliknúť pre viac informácií
18. marec
Sobota

TURISTICKÝM CHODNÍKOM… DO MESTA LEŽIACEHO MEDZI TRIBEČOM A POVAŽSKÝM INOVCOM

Kliknúť pre viac informácií
21. marec
Utorok

AEROBIC MARATÓN

DEŇ NARCISOV na podporu boja proti rakovine   Organizátor:                     Mesto Trnava – kancelária Zdravé mesto […]

Kliknúť pre viac informácií
23. marec
Štvrtok

MO VO FLORBALE ŠTUDENTOV SŠ

Kliknúť pre viac informácií
23. marec
Štvrtok

ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO – OKRESNÉ KOLO

XXI. ročník súťaže v prednese rozprávky – okresné kolo VYHLASOVATEĽ:                   ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava, Miestny […]

Kliknúť pre viac informácií
24. marec
Piatok

MO VO FLORBALE ŠTUDENTIEK SŠ

Kliknúť pre viac informácií
27. marec
Pondelok

FINÁLE MO BASKETBAL ŠTUDENTI SŠ

Kliknúť pre viac informácií
28. marec
Utorok

DIVADLO OČAMI DETÍ

„Hráme sa, že hráme“ Súťaž detskej dramatickej tvorivosti VYHLASOVATEĽ a ORGANIZÁTOR:           Kalokagatia – CVČ Trnava, Mesto Trnava Podmienky súťaže:      […]

Kliknúť pre viac informácií

Apríl

1. apríl
Sobota
1. apríl
Sobota

RYBY, ŽABY, PLAZY, JAŠTERICE… A VŠETKY OBOJŽIVELNÍKY

 

Kliknúť pre viac informácií
3. apríl
Pondelok

FINÁLE MO BASKETBAL ŠTUDENTKY SŠ

Kliknúť pre viac informácií
3. apríl
Pondelok

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK ZŠ – 3. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:                    […]

Kliknúť pre viac informácií
4. apríl
Utorok

MO VO VYBÍJANEJ MLADŠÍCH ŽIAČOK ZŠ

Kliknúť pre viac informácií
5. apríl
Streda

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK SŠ – 3. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:                 […]

Kliknúť pre viac informácií
6. apríl
Štvrtok

ŠKOLSKÉ MO V MALOM FUTBALE ŽIAKOV – FUTBAL CUP

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                 MŠ VVaŠ SR, OÚ Trnava Usporiadateľ:                 Kalokagatia […]

Kliknúť pre viac informácií
6. apríl
Štvrtok

VEĽKONOČNÉ ARANŽOVANIE

Organizátor:                   Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín a miesto:           […]

Kliknúť pre viac informácií
7. apríl
Piatok

ŠKOLSKÉ MO V MALOM FUTBALE ŽIAČOK – FUTBAL CUP

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                 MŠ VVaŠ SR, OÚ Trnava Usporiadateľ:                 Kalokagatia […]

Kliknúť pre viac informácií
8. apríl
Sobota

TURISTICKÝM CHODNÍKOM … K MOHYLE M. R. ŠTEFÁNIKA DO IVANKY PRI DUNAJI

Kliknúť pre viac informácií
9. apríl
Nedeľa
12. apríl
Streda

ŠKOLSKÉ MO V ATLETIKE SŠ + NETRADIČNÉ ŠVÉDSKE ŠTAFETY

Vyhlasovateľ:                    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Usporiadateľ:                […]

Kliknúť pre viac informácií
20. apríl
Štvrtok

ŠKOLSKÉ MO VO FUTBALE NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV – MC DONALD´S CUP

Vyhlasovateľ:                  MŠ VVaŠ SR, Mc Donald`s Cup Usporiadateľ:                  Kalokagatia […]

Kliknúť pre viac informácií
25. apríl
Utorok

ZEM JE LEN JEDNA …

Mesto Trnava a Kalokagatia – CVČ v Trnave vyhlasujú výtvarnú súťaž ku Dňu Zeme pod názvom   Podmienky súťaže:              […]

Kliknúť pre viac informácií
25. apríl
Utorok
27. apríl
Štvrtok

MO V MALOM FUTBALE ŽIAKOV – FUTBAL CUP

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:            MŠ VVaŠ SR, OÚ Trnava Usporiadateľ:            Kalokagatia – CVČ Trnava Termín:   […]

Kliknúť pre viac informácií
28. apríl
Piatok

MO V MALOM FUTBALE ŽIAČOK – FUTBAL CUP

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:            MŠ VVaŠ SR, OÚ Trnava Usporiadateľ:            Kalokagatia – CVČ Trnava Termín:   […]

Kliknúť pre viac informácií

Máj

4. máj
Štvrtok

MO VO FUTBALE NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV – MC DONALD´S CUP

Kliknúť pre viac informácií
11. máj
Štvrtok

SLÁVIK SLOVENSKA 2017 – OKRESNÁ SÚŤAŽ

27. ročník okresnej súťaže Vyhlasovateľ súťaže:              Občianske združenie Slávik Slovenska Organizátor:                  […]

Kliknúť pre viac informácií
18. máj
Štvrtok

ŠKOLSKÉ MO V ATLETIKE ZŠ

školský rok 2016/2017 Organizátor:                 Kalokagatia – CVČ Trnava a MAŠ A. Hajmássyho, Trnava Termín:          […]

Kliknúť pre viac informácií
19. máj
Piatok

MK VO FUTBALE NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV – MC DONALD´S CUP

Kliknúť pre viac informácií
20. máj
Sobota

TURISTICKÝM CHODNÍKOM … DO ČACHTÍC

Kliknúť pre viac informácií
23. máj
Utorok

DANCE FREE STYLE

súťažná prehliadka detského nefolklórneho tanca – free style tanec ORGANIZÁTOR:                               […]

Kliknúť pre viac informácií
31. máj
Streda

Jún

7. jún
Streda

MK V MALOM FUTBALE ŽIAKOV – FUTBAL CUP

Kliknúť pre viac informácií
8. jún
Štvrtok

MK V MALOM FUTBALE ŽIAČOK – FUTBAL CUP

Kliknúť pre viac informácií
9. jún
Piatok

TARZAN – ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA ŽIAKOV I. STUPŇA

Organizátor:            Mesto Trnava a Kalokagatia – CVČ v Trnave Usporiadateľ:           Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín :                     9. júna 2017 o 9,00 h. Miesto:    […]

Kliknúť pre viac informácií
10. jún
Sobota

TURISTA ROKA 2017 – VYHODNOTENIE

Kliknúť pre viac informácií

Staršie akcie:

2016