Január

1. január
Nedeľa

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

        Veková kategória : Výtvarné súťaže sú určené všetkým vekovým kategóriám – deťom predškolského veku, žiakom ZŠ, študentom SŠ, SOŠ a žiakom […]

Kliknúť pre viac informácií
10. január
Utorok

ŠALIANSKY MAŤKO – OKRESNÁ SÚŤAŽ

24. ročník okresnej súťaže v prednese slovenskej povesti   Vyhlasovateľ:                            Matica Slovenská […]

Kliknúť pre viac informácií
11. január
Streda

ŠKOLSKÉ MO VO VOLEJBALE ŠTUDENTOV SŠ

Vyhlasovateľ :                  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mesto Trnava Usporiadateľ :                  Kalokagatia – CVČ v Trnave v spolupráci so zúčastnenými školami Termín:        […]

Kliknúť pre viac informácií
12. január
Štvrtok

ŠKOLSKÉ MO VO VOLEJBALE ŠTUDENTIEK SŠ

Vyhlasovateľ :                  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mesto Trnava Usporiadateľ :                  Kalokagatia – CVČ v Trnave v spolupráci so zúčastnenými školami Termín:        […]

Kliknúť pre viac informácií
17. január
Utorok

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA ZŠ a OGY

POZVÁNKA

Kliknúť pre viac informácií
17. január
Utorok

ŠKOLSKÉ MO V BASKETBALE ŽIAČOK ZŠ

Vyhlasovateľ:                          MŠ VVaŠ SR Organizátor :                […]

Kliknúť pre viac informácií
18. január
Streda

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA SŠ

POZVÁNKA

Kliknúť pre viac informácií
19. január
Štvrtok

ŠKOLSKÉ MO V BASKETBALE ŽIAKOV ZŠ

Vyhlasovateľ:                          MŠ VVaŠ SR Organizátor :                […]

Kliknúť pre viac informácií
25. január
Streda

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK ZŠ – 1. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:                  […]

Kliknúť pre viac informácií
26. január
Štvrtok

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK SŠ – 1. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:  1. kolo 26. 1. 2016 2. kolo   3. […]

Kliknúť pre viac informácií
27. január
Piatok

SUPERSTAR – okresná súťaž v speve

17. ročník okresnej súťaže v speve populárnej piesne – jednotlivci Vyhlasovateľ a organizátor:           Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Miesto […]

Kliknúť pre viac informácií
28. január
Sobota

TURISTICKÝM CHODNÍKOM… K JASKYNI DRINY

Kliknúť pre viac informácií

Február

1. február
Streda

ŠKOLSKÉ MO V BASKETBALE ŠTUDENTIEK SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                 MŠ VVaŠ SR Organizátor:                  Kalokagatia – […]

Kliknúť pre viac informácií
1. február
Streda

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

      Veková kategória : Výtvarné súťaže sú určené všetkým vekovým kategóriám – deťom predškolského veku, žiakom ZŠ, študentom SŠ, SOŠ a žiakom špeciálnych […]

Kliknúť pre viac informácií
1. február
Streda

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

Vyhlasovateľ:                   MŠVVaŠ SR Organizátor:                    Kalokagatia – CVČ a Okresný […]

Kliknúť pre viac informácií
2. február
Štvrtok

ŠKOLSKÉ MO V BASKETBALE ŠTUDENTOV SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                 MŠ VVaŠ SR Organizátor:                  Kalokagatia – […]

Kliknúť pre viac informácií
6. február
Pondelok

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY Z FRANCÚZSKEHO JAZYKA

Termín:                     6. februára 2017 Miesto:                      Kalokagatia – […]

Kliknúť pre viac informácií
7. február
Utorok

MO VO VOLEJBALE SŠ

VÝSLEDKY

Kliknúť pre viac informácií
9. február
Štvrtok

ŠALIANSKY MAŤKO – KRAJSKÉ KOLO

24. ročník v prednese slovenskej povesti Krajské kolo Vyhlasovateľ:                    MO MS Šaľa, redakcia časopisu Slniečko v […]

Kliknúť pre viac informácií
12. február
Nedeľa

DETSKÝ KARNEVAL

 

Kliknúť pre viac informácií
14. február
Utorok

MO V BASKETBALE ŽIAKOV ZŠ

Kliknúť pre viac informácií
15. február
Streda

ŠKOLSKÉ MO VO FLORBALE ŠTUDENTOV SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                   MŠVVaŠ SR, OÚ Trnava – odbor školstva Organizátor:                     Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín:                              15. februára 2017 o 1000 h. Kategória: […]

Kliknúť pre viac informácií
15. február
Streda

MO V BASKETBALE ŽIAČOK ZŠ

Kliknúť pre viac informácií
16. február
Štvrtok

ŠKOLSKÉ MO VO FLORBALE ŠTUDENTIEK SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                   MŠVVaŠ SR, OÚ Trnava – odbor školstva Organizátor:                     Kalokagatia – CVČ v Trnave Termín:                              16. februára 2017 o 1000 h. Kategória: […]

Kliknúť pre viac informácií
20. február
Pondelok

JARNÉ PRÁZDNINY S KALOKAGATIOU

Kliknúť pre viac informácií
28. február
Utorok

MK V HALOVOM FUTSALE ŠTUDENTOV SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                        MŠVVaŠ SR Spoluvyhlasovateľ:              SAŠŠ […]

Kliknúť pre viac informácií

Marec

1. marec
Streda

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK ZŠ – 2. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:                   […]

Kliknúť pre viac informácií
1. marec
Streda

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

      Veková kategória : Výtvarné súťaže sú určené všetkým vekovým kategóriám – deťom predškolského veku, žiakom ZŠ, študentom SŠ, SOŠ a žiakom špeciálnych […]

Kliknúť pre viac informácií
3. marec
Piatok

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK SŠ – 2. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:                 […]

Kliknúť pre viac informácií
6. marec
Pondelok

MK V STOLNOM TENISE ŠTUDENTOV SŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                         MŠVVaŠ SR Spoluvyhlasovateľ:               SAŠŠ […]

Kliknúť pre viac informácií
8. marec
Streda

MK V STOLNOM TENISE ŽIAKOV A ŽIAČOK ZŠ

školský rok 2016/2017 Vyhlasovateľ:                        MŠVVaŠ SR Spoluvyhlasovateľ:              SAŠŠ […]

Kliknúť pre viac informácií
9. marec
Štvrtok

UMELECKÝ PREDNES – SEMINÁR

Kliknúť pre viac informácií
16. marec
Štvrtok

ŠKOLSKÉ MO VO VYBÍJANEJ MLADŠÍCH ŽIAČOK ZŠ

školský rok 2016/2017   Vyhlasovateľ :                   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Organizátor :        […]

Kliknúť pre viac informácií
16. marec
Štvrtok

PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU

okresná súťaž v speve ľudovej piesne Organizátor:                        Mesto Trnava, Kalokagatia – centrum voľného času […]

Kliknúť pre viac informácií
18. marec
Sobota

TURISTICKÝM CHODNÍKOM… DO MESTA LEŽIACEHO MEDZI TRIBEČOM A POVAŽSKÝM INOVCOM

Kliknúť pre viac informácií
23. marec
Štvrtok

ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO – OKRESNÉ KOLO

XXI. ročník súťaže v prednese rozprávky – okresné kolo VYHLASOVATEĽ:                   ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava, Miestny […]

Kliknúť pre viac informácií
28. marec
Utorok

DIVADLO OČAMI DETÍ

„Hráme sa, že hráme“ Súťaž detskej dramatickej tvorivosti VYHLASOVATEĽ a ORGANIZÁTOR:           Kalokagatia – CVČ Trnava, Mesto Trnava Podmienky súťaže:      […]

Kliknúť pre viac informácií

Apríl

1. apríl
Sobota

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

      Veková kategória : Výtvarné súťaže sú určené všetkým vekovým kategóriám – deťom predškolského veku, žiakom ZŠ, študentom SŠ, SOŠ a žiakom špeciálnych […]

Kliknúť pre viac informácií
3. apríl
Pondelok

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK ZŠ – 3. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:                    […]

Kliknúť pre viac informácií
5. apríl
Streda

TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK SŠ – 3. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave Termín:                 […]

Kliknúť pre viac informácií
12. apríl
Streda

ŠKOLSKÉ MO V ATLETIKE SŠ + NETRADIČNÉ ŠVÉDSKE ŠTAFETY

Vyhlasovateľ:                    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Usporiadateľ:                […]

Kliknúť pre viac informácií

Staršie akcie:

2016