TIRNAVIA TROPHY 2019 

 XVII. ročník

     súťaže základných škôl v oblasti kultúry