TIRNAVIA TROPHY 2020 

 XVIII. ročník

     súťaže základných škôl v oblasti kultúry

PROPOZÍCIE

 VÝSLEDKY