HRA NA ZOBCOVÚ A PR. FLAUTU

Cieľom krúžku je naučiť žiakov základy hry na flaute a rozvíjať ich hudobné schopnosti, ako aj oboznámiť sa so základmi hudobnej teórie. Krúžok je zaujímavo koncipovaný, pretože sa deti naučia rôzne teoretické zaujímavosti z flautového sveta a spoznajú najrôznejšie skladby napísané špeciálne pre zobcovú a priečnu flautu. Na začiatku sa s deťmi venujeme známym ľudovým piesňam a podľa ich šikovnosti rozširujeme repertoár o rôzne klasické skladby a moderné piesne.  Taktiež si deti vyskúšajú rolu sólistu s klavírnym doprovodom, ale aj rolu tímového hráča teda hru vo väčšom zoskupení fláut.